ความเป็นมากิจกรรมแจกสื่อและการจัดทำ website d-study.com

 

ความเป็นมาของกิจกรรมแจกสื่อ
“หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา  หยุดถวายทองเงินแก่ภิกษุและสามเณร”

หลังจากมีข่าวดังพบวัดพิลึก ห้ามไหว้พุทธรูป [26 ก.ค. 51 - 03:44]
เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.51  หนังสือพิมพ์ทุกฉบันลงเรื่องนี้
และหลวงปู่เกษม  อาจิณฺณสีโล ได้เทศน์เรื่อง“เลือดสีแดงหรือป่าว”

 

กลุ่มลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และได้มีมติให้จัดทำแถลงการณ์เรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินัย เพื่อเสนอให้หน่วยงานและประชาชน ได้รับทราบข้อมูลทางพระพุทธศาสนาโดยอ้างอิงจากพระสูตรในพระไตรปิฎกเป็นหลัก โดยไม่ให้นำความคิดเห็นส่วนตัวมาเสริมแต่งเพิ่มเติมกับพระสูตรที่อ้างอิง ซึ่งในกลุ่มลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยกในแต่ละบ้าน แต่ละครอบครัว ได้ชักชวนกันจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอแถลงการณ์นั้น และส่งให้หน่วยงานราชการและเอกชน รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งในบรรดาลูกศิษย์ที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ก็ได้ช่วยกันคิดเป็นประโยคที่น่าจะเป็นที่สนใจ สะดุดตาของคนทั่วไป เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปได้เอะใจ แปลกใจ กับประโยคอักษรนั้น และได้ตกลงกันให้ใช้

“หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายทอง-เงิน แด่พระภิกษุและสามเณร”


และได้คัดลอกพระสูตรต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไป สนใจและติดตามอ่าน ต่อมาได้จัดทำเป็นป้ายติดประกาศไว้หน้าบ้านของตัวเอง แต่ละครอบครัว แต่ละหมู่บ้าน จากนั้นก็ได้ชักชวนกันจัดทำสื่อแผ่นพับโดยคัดลอกพระสูตรต่าง ๆ ที่ควรรู้ในยุคปัจจุบัน เพื่อออกมาเผยแพร่ตามสถานที่ชุมชน ร้านตลาด และสถานที่มีประชาชนหนาแน่น ในอำเภอ จังหวัดตามภูมิลำเนาของตน ๆ

โดยมี คณะแรกเริ่มเมื่อวันที่ 7 ก.ย.52 ผู้ที่ร่วมเดินแจก 6 คน ได้แก่
 คุณครูนุช, คุณสญชัย (ล้ง), คุณปภัสมนฑ์ (กุหลาบ), คุณวาสนา (กบ)
, คุณศุภวัฒน์ (วัฒน์), คุณหัฏฐกร (ต้อ)

คณะนี้ได้ไปเดินแจกสื่อฯ ที่บริเวณอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 

คลิป VDO ประกอบการแจกสื่อ 

ต่อมาก็เกิดมีทีมงานในจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศ ที่มีผู้ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเช่น ประเทศฮ่องกง อังฤกษ สวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ ประเทศไทยได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ขอนแก่น อุดร หนองคาย กาฬสินธุ์ ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย พะเยา เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ ฯลฯ เป็นต้น จากนั้นก็มีการจัดรวมกลุ่มข้ามจังหวัดกันเป็นบางครั้ง