สำหรับผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมหรือจัดพิมพ์สื่อธรรม

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมทบเงินเข้ากองทุนรวม

[แจกสื่อ,เวบไซน์d-study]
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสบางแค เลขที่บัญชี 070-034838-6 น.ส.จิราวรรณ ดีสนิท
โทร: 098-446-3641,085-411-5964

หมายเหตุ:
การแจ้งเลขที่บัญชีไม่ได้ประสงค์จะทำการเรี่ยไรแต่อย่างใด
แต่แจ้งไว้เพราะมีผู้ต้องการทำบุญบางส่วนที่อยู่ไกลหรือไม่สามารถมาร่วมแจกสื่อธรรมได้แต่ประสงค์จะทำบุญจึงได้เปิดบัญชีไว้เพื่อความสะดวกและตรวจสอบได้

และอยากขอให้คิดให้รวบคอบก่อนตัดสินใจ ศึกษาให้แน่ใจก่อนจึงดำเนินการครับ 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email