เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวล่าสุด

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

[364] 23 และ 27...

[364] 23 และ 27 มิถุนายน...

2024-07-07 22:34:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[350] 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 66 พระนครศรีอยุธยา

[350] 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 66 พระนครศรีอยุธยา

 

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[350] 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 66

พระนครศรีอยุธยา

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 8,209 ชุด

 

พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 อำเภอ ดังนี้

 

1. อำเภอท่าเรือ

- ตลาดท่าเรือ

- ร้านค้าใกล้ตลาดสุวรรณเกลียวทอง สาขาท่าเรือ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าหลวง

 

2.  อำเภอภาชี

- ตลาดภาชี

 

3. อำเภออุทัย

- ตลาดจอมพล

- ตลาดสด ดี ดี

- ตลาดแกรนด์

- ตลาดคานหาม

- ตลาดนัดโรงสี (อุทัย)

 

4. อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

- ตลาดวัดพระญาติ

- ตลาดเจ้าพรหม

- ตลาดหน้าวัง

- ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์(ตลาดหัวรอ)

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

- สถานีตำรวจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา +ตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

- ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา

- สำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

- ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

5. อำเภอนครหลวง

- ตลาดสุวรรณเกลียวทอง สาขานครหลวง

 

6. อำเภอบางปะหัน

- ตลาดสดนครในเทศบาลตำบลบางปะหัน

 

7. อำเภอมหาราช

- ใกล้โลตัส มหาราช

 

8. อำเภอบ้านแพรก

- ใกล้ 7-Eleven สาขา บ้านแพรก

 

9. อำเภอผักไห่

- ตลาดสดกีพัฒนาผักไห่

 

10. อำเภอบางบาล

- ตลาดนัดหน้าอำเภอบางบาล

- ตลาดลุงมั่น

 

11. อำเภอเสนา

- ตลาดสดเทศบาลเมืองเสนา (ตลาดบ้านแพน)

- สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

- ที่ว่าการอำเภอเสนา

- กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ปภ. อำเภอเสนา (เทศบาลเก่า)

- ตลาดร่มเขียว

 

12. อำเภอบางไทร

- ตลาดนัดไม้ตรา

 

13. อำเภอบางปะอิน

- ตลาดนัดดำรัส

- ตลาดโรจนะ

- ตลาดพระรูป 3 บ้านสร้างอยุธยา

- บริเวณประตูน้ำพระอินทร์

 

14. อำเภอวังน้อย

- ตลาดสี่ขวาพัฒนา

- ตลาดนัดคลองถมวังน้อย

- ตลาดหมั่นมาก

- ตลาดทรัพย์พยอม

 

15. อำเภอบางซ้าย

- ตลาดนัดบางซ้าย

- ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย

- สถานีตำรวจภูธรบางซ้าย

 

16. อำเภอลาดบัวหลวง

- สถานีตำรวจภูธรลาดบัวหลวง

- ตลาดแสงอารี ลาดบัวหลวง

- บัวหลวงธานี

 

วันที่ 30 เมษายน 2566

รถตู้ 1 คัน

9 คน (ไม่รวมคนขับ)

 

ครั้งนี้รถออกจากถ.บางใหญ่-บางคูลัด (ซอยกันตนา)

ก่อนมาถึงไอทีสแควร์ หลักสี่ (ใกล้ Foodland)

 

อากาศในวันนี้ค่อนข้างเย็นกว่าปกติในช่วงเช้า

และมีฝนตกเล็กน้อย ทำให้อากาศเย็นลง

แต่ช่วงบ่ายก็มีแดดแต่ไม่แรงมาก

ทำให้ดีต่อการแจกสื่อฯ เรื่องความร้อนที่น้อยลง

 

อำเภอแรกที่ไปคืออำเภอท่าเรือ

จากนั้นก็ไปอำเภอภาชี อำเภออุทัย

จากนั้นจึงมุ่งสู่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา

บางส่วนตลาดวายไปแล้วเพราะเวลาสายแล้ว

จากนั้นก็ไปอำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน

อำเภอมหาราช อำเภอบ้านแพรก

แล้วจึงพักรับประทานอาหาร

ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ ภัณฑิรา ปิโตรเลียม อำเภอมหาราช

 

จากนั้นก็เดินทางยาวๆ ไปที่อำเภอผักไห่

ช่วงบ่ายๆ ต้นๆ ร้านค้ายังไม่มีมาก

ช่วงเย็นถึงจะมีมากและมีคนออกมาตลาด

ก็แจกสื่อฯ ไปตามแผน ตลาดไหนถึงช่วงบ่ายๆ ต้นๆ

คนก็จะน้อยตามสภาพ

 

จากนั้นก็ไปที่อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอบางไทร

แล้วก็ไปที่โซนอำเภอบางปะอิน อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย

ที่สุดท้ายคือบริเวณประตูน้ำพระอินทร์

เวลาประมาณสองถึงสามทุ่ม

ช่วงท้ายๆ ดีที่ตลาดแต่ละที่มีไฟส่องสว่าง

จึงยังทำให้สามารถแจกสื่อฯ ได้

 

ครั้งนี้หลายๆ คนค่อนข้างล้าและอ่อนแรง

 

จากนั้นก็มุ่งสู่ Foodland หลักสี่

หลังจากนั้นก็ค่อยไปซอยกันตนา

 

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไปดังนี้คือ

1. มหารสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสีมา 2 วัน (เป็นหลัก)

2. มหารสารคาม นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

3. เลย อุดรธานี หนองคาย 2 วัน (เป็นหลัก)

4. พื้นที่ภาคตะวันออก 2 วัน (เป็นหลัก)

ป้าต๋อยจับสลากที่ร้าน

ผลการจับสลากคือ

พื้นที่ภาคตะวันออก 2 วัน (เป็นหลัก)

ส่วนวันแจกสื่อ คือ

27-28 พฤษภาคม 2566 ครับ

 

หมายเหตุ : ในการแจกสื่อฯ สถานที่ต่างๆ

ก็มีการแจกสื่อฯ ร้านค้า ชุมชน และพื้นที่โดยรอบ

ไม่ใช่เพียงแต่สถานที่ที่ระบุอย่างเดียว

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

รถเก๋ง 1 คัน

2 คน

 

วันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ

สถานที่ราชการต่างๆ จะไม่หยุด

ทำให้สามารถแจกสื่อฯ ตามสถานที่ราชการได้

และได้ไปแจกสื่อฯ ที่ อ.บางซ้าย และ อ.ลาดบัวหลวง

เพื่อให้ครบทั้ง 16 อำเภอ

 

รวม 16 อำเภอ

แจกสื่อฯ ประมาณ 8,209 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 9,170 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

16,440 บาท

 

สื่อฯ คาดว่าต้องพิมพ์เพิ่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้จ่าย

ค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ครั้งนี้และครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[350] 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 66

พระนครศรีอยุธยา

[16 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา /

แจกสื่อฯ ประมาณ 8,209 ชุด]

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VJnp52yXZCaS8UbGfVqU8zYDySQk1QWjZKw2Merc8xF8eEDVPx4a7JNzdzyxB3vol&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ พระนครศรีอยุธยา

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/746-phranakhonsiayutthaya

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994