เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวล่าสุด

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

[364] 23 และ 27...

[364] 23 และ 27 มิถุนายน...

2024-07-07 22:34:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,778 ชุด

 

- 28 ม.ค. 67

รถ 1 คัน 7 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

- 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67

รถ 1 คัน 2 คน

 

พื้นที่จังหวัดพิจิตร

9 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.เมืองพิจิตร

- ตลาดสดเพ็ญอรุณ พิจิตร

- ตลาดสดเทศบาลเมืองพิจิตร

(ไม่มีตลาดแล้วเป็นพวกร้านขายของ)

- ตลาดร่วมเจริญ สะพานขาวราชรถ

- โรงแรม พฤกษา ธารา ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

- ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร

- ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

- โรงพยาบาลพิจิตร

- โรงพยาบาลศรีสุโข Srisukho Hospital

- โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

- โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

- สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร (สพม.พิจิตร)

- สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร

- สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร

- ตลาดสดเทศบาลตำบลวังกรด

- ตลาดย่านเก่าวังกรด

- ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวดง

 

2. อ.โพธิ์ประทับช้าง

- ตลาดนัดวังจิก

- สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ประทับช้าง

- โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง

- ตลาดสด ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

- ตลาดร่วมเจริญ ไผ่ท่าโพ

 

3. อ.บึงนาราง

- ตลาดนัดบางลาย

- สถานีตำรวจภูธรบางลาย

- ตลาดร่วมเจริญ โพธิ์ไทรงาม

 

4. อ.โพทะเล

- โรงพยาบาลโพทะเล

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล

- ตลาดนัดคลองถมโพทะเล (ยังไม่ค่อยมีร้านมาตั้ง)

- สถานีตำรวจภูธรโพทะเล

 

5. อ.บางมูลนาก

- โรงพยาบาลบางมูลนาก

- ตลาดเทศบาลเมืองบางมูลนาก

- สถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก

 

6. อ.ดงเจิรญ

- สถานีตำรวจภูธรดงเจริญ

- โรงพยาบาลดงเจริญ

 

7. อ.ทับคล้อ

- โรงพยาบาลทับคล้อ

- ใกล้ 7-Eleven สาขา เขาทราย (08520)

 

8. อ.วังทรายพูน

- โรงพยาบาลวังทรายพูน

 

9. อ.ตะพานหิน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

- ตลาดริมน้ำตะพานหิน

- ตลาดอุดมศรี

- สถานีรถไฟตะพานหิน

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

- สถานีตำรวจภูธรตะพานหิน

- ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน

 

พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

11 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ชุมแสง

- ตลาดสดเทศบาลชุมแสง

- สถานีตำรวจภูธรชุมแสง

- โรงพยาบาลชุมแสง

- สถานีรถไฟชุมแสง

 

2. อ.เก้าเลี้ยว

- โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

- สถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว

- ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว

- ใกล้โลตัส โกเฟรช ตลาดเก้าเลี้ยว

- ใกล้7-Eleven สาขา มหาโพธิ (14793)

 

3. อ.บรรพตพิสัย

- ตลาดสดเทศบาลบรรพตพิสัย

- ตลาดสดธีระชัย

- ตลาดนัดใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาบรรพตพิสัย

- โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย

- ตลาดนัดหนองตางู

 

4. อ.เมืองนครสวรรค์

- ตลาดโรงสี

- ตลาดหน้าการไฟฟ้า (เป็นร้านค้า)

- ตลาดบ่อนไก่ (วายแล้ว มีร้านค้าด้านหน้าบางร้าน)

- ร้านและชุมชนถนนริมน้ำ นครสวรรค์

- ตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์

- ตลาดรวยทรัพย์ เยื้องการเคหะนครสวรรค์

- ตลาดนัดใหม่รุ่งเรือง

- ตลาดริมปิง

- ตลาดนัด "หมู่บ้านทหารบก" หนองปลิง

- ใกล้สถานีรถไฟนครสวรรค์

- ตลาดนัดใกล้เต้นท์ดีดีสองพี่น้อง ตำบลตะเคียนเลื่อน

- ศูนย์อนามัยที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์

(โรงพยาบาลแม่และเด็ก)

- โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ

- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว

- ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

- ใกล้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

- โรงพยาบาลศรีสวรรค์

- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- โรงพยาบาลเมืองสี่แคว

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

- สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

- ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์

- ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์

- สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์

- โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

- โรงพยาบาลรวมแพทย์

- โรงพยาบาลร่มฉัตร

 

5. อ.โกรกพระ

- ตลาดสดเทศบาลโกรกพระ

- สถานีตำรวจภูธรโกรกพระ

- โรงพยาบาลโกรกพระ

 

6. อ.ตาคลี

- ตลาดนัดเพ็ชนิล

- ถนนคนเดินตาคลี

- โรงพยาบาลตาคลี

 

7. อ.ท่าตะโก

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก

- ที่ว่าการอำเภอท่าตะโก

- โรงพยาบาลท่าตะโก

- สถานีตำรวจภูธรท่าตะโก

- โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

 

8. อ.ไพศาลี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

- โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์)

- ตลาดเทศบาลไพศาลี

- โรงพยาบาล ไพศาลี

- สถานีตำรวจภูธรไพศาลี

 

9. อ.หนองบัว

- สถานีตำรวจภูธรหนองบัว

- ตลาดสดเจริญผล (มืดแล้ว)

- โรงพยาบาลหนองบัว

 

10. อ.ลาดยาว

- สพป.นครสวรรค์ เขต 2

- ใกล้โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

- ตลาดเรืองไทย

- สถานีตำรวจภูธรลาดยาว จว.นครสวรรค์

- โรงพยาบาลลาดยาว

- ตลาดนัดคลองถมลาดยาว

- ตลาดสดสุขเจริญ (ศาลเจ้าไก่ต่อ)

 

11. อ.พยุหะคีรี

- โรงพยาบาลพยุหะคีรี

 

หมายเหตุ: มีการแจกสื่อฯ ตามตลาดต่างๆ

ตามเส้นทางที่เดินทาง นอกแผนที่วางไว้ด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

 

วันที่ 27 ม.ค. 67

รถตู้ออกจากบางใหญ่ ประมาณห้าทุ่ม

มารับคณะที่ไอทีสแควร์และพื้นที่ใกล้เคียง

แล้วออกเดินทางไปด้วยกัน

คราวนี้ไปรถตู้คันเดียว

 

ไปพักรถพักคนที่

PTT Station ปตท.เมืองพิจิตร หสน.หลิมศิริวงษ์ [อ.เมืองพิจิตร]

 

เริ่มแจกสื่อฯ ประมาณหกโมงเช้าที่ อ.เมืองพิจิตร

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ที่

อ.โพธิ์ประทับช้าง, อ.บึงนาราง, อ.โพทะเล,

อ.บางมูลนาก, อ.ชุมแสง และ อ.เก้าเลี้ยว

 

คณะหลักแวะพักรับประทานอาหารที่

ร้านเฮียเก้าโภชนา(ก๋วยเตี๋ยวข้างวัดเหนือ) [อ.เก้าเลี้ยว]

 

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เก้าเลี้ยว,

อ.บรรพตพิสัย, อ.เมืองนครสวรรค์,

อ.โกรกพระ และ อ.ตาคลี

 

มีการตัดสถานที่ออกไปบางส่วน

เนื่องจากมืดแล้ว

 

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- ชัยภูมิ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ ยโสธร 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ สุรินทร์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 1 วัน (เป็นหลัก)

- นครราชสีมา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 1 วัน (เป็นหลัก)

- เชียงใหม่ 1 วัน (เป็นหลัก)

                          

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- ชัยภูมิ นครราชสีมา 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

18 กุมภาพันธ์ 2567

 

รถตู้กว่าจะส่งสมาชิกในแต่ละที่

แล้วกลับไปที่บางใหญ่ก็ประมาณเที่ยงคืน

 

ครั้งนี้ลืมเรื่องการถ่ายรูปหมู่ไปเลย

(ขออภัยครับ)

 

วันที่ 31 ม.ค. 67

 

วันนี้นัดออกเดินทางประมาณตีสอง

(เพื่อเดินทางไป อ.เมืองนครสวรรค์)

แต่มีเหตุทำให้ล่าช้าคือ

รถสตาร์ทไม่ติดต้องมีการพ่วงแบ๊ตเตอรี่

ออกเดินทางไปที่ COCKPIT สาขาแม็คโครนครสวรรค์

เพื่อรอเปลี่ยนแบ๊ตเตอรี่ในช่วงเช้า

 

รับประทานอาหารกันแถวหน้าแม็คโครนครสวรรค์

หลังจากเปลี่ยนแบ๊ตเตอรี่แล้ว

ก็แจกสื่อฯ ได้ ดีที่สามารถขับรถมาถึงนครสวรรค์ได้

หลักๆ ในวันนี้ในช่วงเวลาราชการ

ก็แจกสื่อฯ ในหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล

หลังเวลาราชการ

ก็แจกสื่อฯ ตามตลาด โรงพยาบาล

สถานีตำรวจต่างๆ

 

วันนี้พักที่ โรงแรม พฤกษา ธารา ปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท

[อ.เมืองพิจิตร]

 

วันที่ 1 ก.พ. 67

หลักๆ ในวันนี้ในช่วงเวลาราชการ

ก็แจกสื่อฯ ในหน่วยงานราชการ

โรงพยาบาล ตลาด

หลังเวลาราชการ

ก็แจกสื่อฯ ตามตลาด โรงพยาบาล

สถานีตำรวจต่างๆ

ถึง อ.ลาดยาว สถานที่สุดท้ายคือ

ตลาดสดสุขเจริญ (ศาลเจ้าไก่ต่อ) ก็มืดแล้ว

ตามแผนเดิมต้องไปแจกสื่อฯ ที่ อ.แม่วงก์

แต่จำผิดว่าเคยแจกสื่อฯ แล้ว

จึงไม่ได้ไป วกกลับมาทาง

อ.เมืองนครสวรรค์ และ อ.พยุหะคีรี

เพื่อแจกสื่อฯ ตามโรงพยาบาลต่างๆ

ทำให้ อ.แม่วงก์ ยังไม่ได้แจกสื่อฯ อำเภอเดียว

ในจังหวัดนครสวรรค์ (ขออภัยครับ)

 

กลับถึง กรุงเทพฯ ประมาณตีห้า

เพราะแวะพักนอนตามปั๊มน้ำมันหลายที่

 

รวม 20 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,778 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 43,700 บาท

(รวมค่าพิมพ์สื่อ (ประมาณ 40,000 ชุด) 31,200 บาท แล้ว)

เงินกองกลางคงเหลือ

504.22 บาท

 

หมายเหตุ: คราวนี้ค่าน้ำมันไม่ได้ใช้เงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[359] 28, 31 ม.ค. 67 และ 1 ก.พ. 67 พิจิตร นครสวรรค์

รวม 20 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 13,778 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023ask32e5verqAcx5oL5Nf9mL3QaQBMfzh2rM5b8xM9aYEH3vmS86mwmwJcq5Qwpl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.พิจิตร
https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/751-phichit

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครสวรรค์
https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/740-nakhonsawan

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994