เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวล่าสุด

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

[364] 23 และ 27...

[364] 23 และ 27 มิถุนายน...

2024-07-07 22:34:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 20,774 ชุด

 

- 18 ก.พ. 67

รถ 1 คัน 8 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

-  26-29 ก.พ. 67

รถ 1 คัน 2 คน

 

พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

6 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.คอนสวรรค์

- ตลาดเทศบาลตำบลคอนสวรรค์

- โรงพยาบาลคอนสวรรค์

- สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์

 

2. อ.เมืองชัยภูมิ

- ตลาดสดเทศบาล ๑

- ตลาดสดเทศบาล ๒ ชัยภูมิ

- ตลาดสดเทศบาลตำบลลาดใหญ่

- ตลาด ลาดใหญ่

- โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ

- ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

- สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

- สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1

- ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

- สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ

- โรงพยาบาลชัยภูมิ

- ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

- โรงพยาบาลชัยภูมิ 2

- โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์มัตสุบายาชิ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

 

3. อ.คอนสาร

- โรงพยาบาลคอนสาร

 

4. อ.ภูเขียว

- ตลาดสดเทศบาลภูเขียว

- สถานีตำรวจภูธรภูเขียว

- สพป.ชย. 2

- สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว

- โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

- ที่ว่าการอำเภอภูเขียว

 

5. อ.แก้งคร้อ

- สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ

- โรงพยาบาลแก้งคร้อ

- ที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

- ตลาดและร้านค้าหน้าที่ว่าการอำเภอแก้งคร้อ

- สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ

- สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

 

6. อ.จตุรัส

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

- ใกล้โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

- ที่ว่าการอำเภอจัตุรัส

- สถานีตำรวจภูธรจัตุรัส

- ตลาดสดเทศบาลตำบลจัตุรัส

- โรงพยาบาลจัตุรัส

- ตลาดชุมชนตำบลหนองบัวใหญ่

 

พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

17 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.แก้งสนามนาง

- ตลาดโชคทวี แก้งสนามนาง

- สถานีตำรวจภูธรแก้งสนามนาง

- โรงพยาบาลแก้งสนามนาง

 

2. อ.บ้านเหลื่อม

- ใกล้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สาขาบ้านเหลื่อม

- โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม

 

3. อ.คง

- ตลาดสดบ้านปรางค์

 

4. อ.ขามสะแกแสง

- ตลาดสดหนองหัวพาน

- โรงพยาบาลขามสะแกแสง

- ตลาดนัดอำเภอขามสะแกแสง

ใกล้ตลาดไนท์ขามสะแกแสง

- สถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง

 

5. อ.โนนสูง

- สถานีตำรวจภูธรโนนสูง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสูง

- โรงพยาบาลโนนสูง

 

6. อ.เฉลิมพระเกียรติ

- สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ

- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

- ตลาดนัดใกล้เป็นเงิน ซุปเปอร์มาเก็ต

 

7. อ.โชคชัย

- ตลาดนัดหนองกก

- โรงพยาบาลโชคชัย

- ตลาดโชคชัย

- ตลาดสดสายหยุด เทศบาลโชคชัย

- สถานีตำรวจภูธรโชคชัย

- ที่ว่าการอำเภอโชคชัย

 

8. อ.เมืองนครราชสีมา

- ตลาดนัดหน้าโรงแป้ง

- ตลาดหนองปรือ

- ตลาดสุรนารี

- ตลาดหนองไผ่ล้อม

- ตลาดย่าโม

- ตลาดไนท์วัดบูรพ์

- ไนท์พลาซ่าสวนหมาก

- ตลาดจิระ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 1

- โรงพยาบาลหัวทะเล

- โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

- โรงพยาบาลป.แพทย์1

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา

- ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

- ตำรวจภูธรภาค 3

- โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท

- สถานีกาชาดที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา

- ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

- สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

- ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา

- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองนครราชสีมา

- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

- งาน OTOP ประเทศไทย @นครราชสีมา

- รพ.ค่ายสุรนารี

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

- สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

- โรงพยาบาลราชสีมา ฮอสพิทอล

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

 

9. อ.บัวใหญ่

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

 

10. อ.จักราช

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

- ตลาดนัดทางรถไฟจักราช

- โรงพยาบาลจักราช

 

11. อ.สีคิ้ว

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

- สถานีตำรวจภูธรสีคิ้ว

- ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว

- โรงพยาบาลสีคิ้ว

 

12. อ.ครบุรี

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

- ใกล้โรงเรียนครบุรี

- โรงพยาบาลครบุรี

- ตลาดนัดวันพุธ ข้าง รพ.ครบุรี

- ตลาดไนท์ครบุรี

 

13. อ.เสิงสาง

- สถานีตำรวจภูธรเสิงสาง

- ตลาดสุขาภิบาลเสิงสาง

- ตลาดเย็นหมอนุช บ้านประชาไทน

- โรงพยาบาลเสิงสาง

 

14. อ.วังน้ำเขียว

- โรงพยาบาล วังน้ำเขียว

- ตลาดสดศาลเจ้าพ่อ(ตลาด 79 วังน้ำเขียว)

- ตลาดไทยสามัคคี

- ใกล้โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม

- สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเขียว

- ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว

 

15. อ.ปักธงชัย

- ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก (ที่ปิดปรับปรุง)

- ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก (ชั่วคราว)

- สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย

- ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองปักธงชัย

 

16. อ.ด่านขุนทด

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5

- โรงพยาบาลด่านขุนทด

- ตลาดเย็นใกล้สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

 

17. อ.เทพารักษ์

- โรงพยาบาลเทพารักษ์

- สถานีตำรวจภูธรเทพารักษ์

- ตลาดนัดใกล้ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาเทพารักษ์

- ร้านค้าและชุมชนใกล้ 7-11 สำนักตะคร้อ

 

หมายเหตุ: มีการแจกสื่อฯ นอกแผนที่วางไว้ด้วย

(ยินดีในบุญครับ)

 

ออกเดินทางกันตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 67

คราวนี้ไปรถตู้คันเดียว

จุดพักรถพักคนก่อนแจกสื่อฯ คือ

PTT Station ปตท.คอนสวรรค์ [อ.คอนสวรรค์]

 

วันที่ 18 ก.พ. 67

 

ช่วงเช้าเริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.คอนสวรรค์

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ที่ อ.เมืองชัยภูมิ, อ.แก้งสนามนาง,

อ.บ้านเหลื่อม, อ.คง, อ.ขามสะแกแสง และ อ.โนนสูง

 

ช่วงเช้าแจกสื่อฯ ได้ไม่ค่อยเยอะเพราะเน้น

เส้นทางที่เป็นอำเภอที่ยังไม่เคยแจกสื่อฯ ในรอบหลัง

บางที่ก็เป็นอำเภอเล็ก

แต่ในเส้นทางก็มีอำเภอที่เคยแจกสื่อฯ แล้วก็มี

 

พักรับประทานอาหารกันที่

เจ้แดง ส้มตำ-ไก่ย่าง-อาหารอีสาน [อ.โนนสูง]

 

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ,

อ.โชคชัย และ อ.เมืองนครราชสีมา

 

ตามแผนแจกสื่อฯ ที่ อ.เมืองนครราชสีมา หลายที่

แต่ต้องตัดออกค่อนข้างเยอะ

เพราะมืดก่อนเวลาไม่เอื้ออำนวย

แวะส่งพี่ดวงเดือนที่

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่2

 

เดินทางกลับถึง กทม. ประมาณ 4-5 ทุ่ม

 

ระหว่างการแจกสื่อฯ

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- น่าน 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ สุรินทร์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ ยโสธร 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 1 วัน (เป็นหลัก)

- สุรินทร์ บุรีรัมย์ 1 วัน (เป็นหลัก)

- กาญจนบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- น่าน 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

24 มีนาคม 2567

 

วันที่ 26 ก.พ. 67

ออกเดินทางจาก อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ระหว่างทางแจกสื่อฯ ที่ อ.คอนสาร

จากนั้นก็ไปพักที่ PTT Station ปตท.ภูเขียว [อ.ภูเขียว]

 

วันที่ 27 ก.พ. 67

วันนี้แจกสื่อฯ ที่ อ.ภูเขียว, อ.แก้งคร้อ, อ.เมืองชัยภูมิ

กว่าจะออกจาก อ.เมืองชัยภูมิ ก็ช่วงบ่ายแล้ว

เพราะแจกสื่อฯ ในสถานที่ราชการและโรงพยาบาลหลายที่

จากนั้นก็ไป อ.บัวใหญ่, อ.จักราช

(ที่ อ.จักราช วันนี้มี ตลาดนัดทางรถไฟจักราช

ทำให้แจกสื่อฯ ช่วงมืดได้ด้วย เพราะตลาดนี้มีไฟส่องสว่าง)

ตามแผนจะแจกสื่อฯ ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 [อ.ชุมพวง]

แต่ไปถึงนอกเวลาราชการแล้ว จึงไม่ได้แจกสื่อฯ

จากนั้นมาแจกสื่อฯ ที่ อ.เมืองนครราชสีมา

 

วันนี้พักที่ โรงแรมปัญจดารา [อ.เมืองนครราชสีมา]

 

วันที่ 28 ก.พ. 67

 

วันนี้เน้นแจกสื่อฯ บริเวณสถานที่ราชการ

ใน อ.เมืองนครราชสีมา แจกสื่อฯ ได้หลายที่

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.สีคิ้ว, อ.โชคชัย,

อ.ครบุรี, อ.เสิงสาง และ อ.วังน้ำเขียว

เปลี่ยนแผนมาพักที่ อ.วังน้ำเขียว

 

วันนี้พักที่ บ้านสวนริมฝาย [อ.วังน้ำเขียว]

 

วันที่ 29 ก.พ. 67

 

วันนี้เริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.วังน้ำเขียว

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.ปักธงชัย, อ.โชคชัย,

อ.สีคิ้ว, อ.ด่านขุนทด, อ.จตุรัส, อ.เทพารักษ์

วกกลับมาแจกสื่อฯ ต่อที่

อ.ด่านขุนทด และ อ.สีคิ้ว

แจกสื่อฯ ที่สุดท้ายที่โรงพยาบาลสีคิ้ว

 

เดินทางกลับถึง กทม. ก่อนเช้าไม่นาน

เนื่องจากแวะพักนอนตามปั๊มน้ำมันหลายที่

 

รวม 23 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 20,774 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 12,500 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

1,271.22 บาท

(เมื่อวันที่ 29 ก.พ.67)

 

หมายเหตุ: คราวนี้ค่าน้ำมันไม่ได้ใช้เงินกองกลาง

 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อฯ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อฯ ทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- พี่ดวงเดือน

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา

รวม 23 อำเภอ 2 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 20,774 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LJwa6G6xDP5suXmWhBv8JpLuEEWm11eWBkeZr2f56FB43kwZHEqd3XE1GJgXEoufl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อ จ.ชัยภูมิ

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/802-chaiyaphum

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.นครราชสีมา

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/794-nakhonratchasima

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994