เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567 ชัยภูมิ นครราชสีมา [359] 28, 31 ม.ค. 67...

ข่าวล่าสุด

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร

[363] 19 และ 23...

[363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567...

2024-06-03 10:38:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

 

 

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุด ! ทำบาปให้กับตนเอง

หยุด ! ถวาย ทอง-เงิน

แด่พระภิกษุและสามเณร

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

 

รวม คำถาม-คำตอบ กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 5,175 ชุด

 

- 24 มี.ค. 67

รถ 2 คัน 8 คน (ไม่รวมคนขับรถตู้)

-  25 มี.ค. 67

รถ 1 คัน 2 คน

 

พื้นที่จังหวัดน่าน

10 อำเภอ ดังนี้

 

1. อ.ท่าวังผา

- สถานีตำรวจภูธรท่าวังผา

- โรงพยาบาลท่าวังผา

- ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าวังผา

- ตลาดนัดบ้านดอนตัน

- ตลาดสดบ้านก๋ง

- ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา

 

2. อ.เมืองน่าน

- ตลาดริมทางบ้านหาดปลาแห้ง

- ตลาดสดบ้านพระเนตร

- ตลาดตั้งจิตนุสรณ์

- ตลาดสดราชพัสดุ (กาดศรีคำ)

- ตลาดสดเทศบาลเมืองน่าน

- ตลาดตั้งจิตนุสรณ์ 2

- ตลาดน่านเจ้า (ปางค่า)

- ตลาดบ้านเด่น ตรงข้ามวัดไชยสถาน

- ตลาดบ้านเชียงแข็ง

- ตลาดโต้รุ่ง ตำบลผาสิงห์

- ถนนคนเดินกลางคืนน่าน (Nan Night Food Market)

- สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน

- ที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

- ศาลากลางจังหวัดน่าน

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

- สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

- สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน

- ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1

 

3. อ.ภูเพียง

- ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรกิ่งอำเภอภูเพียง

- ตลาดสดบ้านหนองรัง

- โรงพยาบาลภูเพียง

- ที่ว่าการอำเภอภูเพียง

- สถานีตำรวจภูธรภูเพียง

 

4. อ.เวียงสา

- สถานีตำรวจภูธรเวียงสา

- กาดแลงบ้านกลางเวียง เวียงสา น่าน

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเวียงสา

- ตลาดนัดคลองถม อ.เวียงสา

- โรงพยาบาลเวียงสา

- ตลาดสด บ้านบุญนาค(ตลาดเช้า)

(รถตู้ไม่แน่ใจว่าได้แจกครบตามแผนหรือไม่

เนื่องจากแยกกันก่อนเที่ยงตลาดอาจวายแล้ว)

- ตลาดเย็นบ้านพระเนตร

(รถตู้ไม่แน่ใจว่าได้แจกครบตามแผนหรือไม่)

- ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

 

5. อ.นาน้อย (รถตู้ไม่แน่ใจว่าได้แจกครบตามแผนหรือไม่)

- โรงพยาบาลนาน้อย

- สถานีตำรวจภูธรนาน้อย

- ตลาดสดเทศบาลตำบลนาน้อย

- ตลาดชุมชน วัดใหม่ไชยสถาน บ้านใหม่

- กาดบ้านนาหลวง

 

6. อ.นาหมื่น (รถตู้ไม่แน่ใจว่าได้แจกครบตามแผนหรือไม่)

- ตลาดสดบ่อแก้ว

- โรงพยาบาลนาหมื่น

- สถานีตำรวจภูธรนาหมื่น

- หมู่บ้านประมงปากนาย

 

7. อ.แม่จริม

- สถานีตำรวจภูธรแม่จริม

- โรงพยาบาลแม่จริม

- ตลาดนัดบริเวณใกล้ตรงข้ามสถานีตำรวจแม่จริม

- 7 eleven แม่จริม 13144

 

8. อ.ปัว

- สถานีขนส่งผู้โดยสารปัว

- ตลาดสดเทศบาลปัว

- ตลาดสดเทศบาล 2

- โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

 

9. อ.เชียงกลาง

- ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงกลาง

- ตลาดโต้รุ่งเชียงกลาง

 

10. อ.สองแคว

- โรงพยาบาลสองแคว

- สถานีตำรวจภูธรสองแคว

- ที่ว่าการอำเภอสองแคว

- สถานที่ต่างๆ ตามถนน 1148

 

หมายเหตุ: มีการแจกสื่อฯ นอกแผนที่วางไว้ด้วย

และคณะรถตู้ไม่แน่ใจว่า

ได้แจกสื่อฯ หลังจากแยกกับรถเก๋ง

ที่ อ.เวียงสา ครบตามแผนหรือไม่

(ยินดีในบุญครับ)

 

23 มี.ค. 67

คราวนี้รถตู้และรถเก๋งแยกกันเดินทาง

ไปเจอกันที่จุดนัดหมายคือ

PTT Station ปตท.เวียงสา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด [อ.เวียงสา]

จอดรถเก๋งไว้ที่นี่แล้วไปรถตู้คันเดียว

ไปพักรอแจกสื่อฯ ที่

PTT Station ปตท.ท่าวังผา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด [อ.ท่าวังผา]

 

24 มี.ค. 67

เริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.ท่าวังผา

ช่วงเช้าเจอตลาดนัดนอกแผนด้วย

จากนั้นไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เมืองน่าน, อ.ภูเพียง

และ อ.เวียงสา แล้วมาที่

PTT Station ปตท.เวียงสา บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด [อ.เวียงสา]

รถตู้กับรถเก๋งจะแยกกันที่นี่

 

ระหว่างการแจกสื่อฯ

มีการเสนอการแจกสื่อฯ ครั้งต่อไป ดังนี้

- กาญจนบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

- แม่ฮ่องสอน 2 วัน (เป็นหลัก)

- ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 1 วัน (เป็นหลัก)

- ปราจีนบุรี นครนายก 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ 1 วัน (เป็นหลัก)

- ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 2 วัน (เป็นหลัก)

- ราชบุรี 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ป้าต๋อยเป็นผู้จับสลาก

ผลการจับสลากคือ

- ศรีสะเกษ 1 วัน (เป็นหลัก)

 

ส่วนวันแจกสื่อฯ (วันหลัก) คือ

28 เมษายน 2567

 

รถตู้ไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เวียงสา,

อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น

ข้ามแพขนานยนต์ผ่านเขื่อนสิริกิติ์

แล้วจึงเดินทางกลับ

 

รถเก๋งไปแจกสื่อฯ ต่อที่ อ.เวียงสา, อ.แม่จริม,

อ.เมืองน่าน, อ.ท่าวังผา, อ.ปัว และ อ.เชียงกลาง

จากนั้นย้อนกลับมาพักที่ อ.ปัว

วันนี้พักที่ โรงแรมกรีนฮิลล์รีสอร์ท [อ.ปัว]

 

25 มี.ค. 67

วันนี้เริ่มแจกสื่อฯ ที่ อ.ปัว

จากนั้นก็ไปที่ อ.สองแคว

เนื่องจากเมื่อวาน

รถตู้แยกไปทาง อ.นาน้อย และ อ.นาหมื่น แล้ว

ยังพอมีเวลาไปที่ อ.สองแคว ได้

จากนั้นก็ไปแจกสื่อฯ ต่อที่

อ.ท่าวังผา, อ.เมืองน่าน,

อ.ภูเพียง และ อ.เวียงสา

แจกสื่อฯ ที่สุดท้ายในคราวนี้บริเวณ

ที่ว่าการอำเภอเวียงสา

 

จากนั้นจึงเดินทางกลับ

ถึงกรุงเทพฯ ช่วงสายของวันที่ 26 มี.ค. 67

 

รวม 10 อำเภอ 1 จังหวัด  

แจกสื่อฯ ประมาณ 5,175 ชุด

(ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ)

 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้เงินกองกลาง

รวม 17,840 บาท

เงินกองกลางคงเหลือ

2,087 บาท

(เมื่อวันที่ 30 มี.ค.67 เวลาประมาณ 07:35 น.)

 

ยินดีในบุญกับพี่แก๊สที่ออกค่าใช้จ่าย

ค่าแพขนานยนต์ข้ามเขื่อน

ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ครับ

 

ยินดีในบุญกับทุกท่าน

ที่ทำบุญด้านอาหารและเครื่องดื่ม

 

ยินดีในบุญกับผู้ทำบุญ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงินกองกลาง

เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ เป็นต้น

ตลอดการแจกสื่อฯ ที่ผ่านมา

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ทั้งผู้ที่มาร่วมแจกสื่อฯ และผู้ที่ไม่ได้มาร่วม

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อ

ทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ถ่ายภาพโดย

- ป้าต๋อย

- บอลลูน

ถ่ายภาพและรายงานโดย

- เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่)

โทร: 089-445-3994

 

กิจกรรมแจกสื่อ

#หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

#หยุดทำบาปให้กับตนเอง

#หยุดถวายทองเงินแด่พระภิกษุและสามเณร

 

[361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน

รวม 10 อำเภอ 1 จังหวัด  

 

แจกสื่อฯ ประมาณ 5,175 ชุด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02fioRtC6QQszCcPzoJndcYvwGCTQf4jXXSwstWRcXmriSmvD44pKx614QhzthTJfLl&id=100048476227402

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ จ.น่าน

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/movement/789-nan

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994