[61] 15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

[61] 15 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า

รายงานแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2553  ทีร้านอาหาร และนวดไทย ประเทศกาน่า

      มีทีมงานที่ร่วมงานผยแผ่สื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ 2ท่านนะคะ    ซึ่งที่ร้านมีคนไทย 5 ท่านให้การตอบรับดีมากค่ะ  เจ้าของร้านให้ความสนใจ และขอรับเอกสารเพิ่ม เพื่อไว้เพื่อเผยแผ่ต่อด้วย  /\ ยินดีในบุญกับด้วยค่ะ

    ส่วนชาวกาน่า ซักถามถามว่าเป็นเอกสารอะไร? ทีมงานตอบว่าเป็นเอกสาร เกี่ยวกับ ศาสนาพุทธ หยุดให้เงิน ทองแก่ พระภิษุ สามเณร   อธิบายให้เขาฟังเล็กน้อย  เขาไม่ค่อยเข้าใจ เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ ขวางโลก ไม่เป็นไปตามโลกที่เขาทำอยู่  คงยากแก่การเข้าใจ ค่ะ   :-[


                                                                                                               ฎา จากประเทศกาน่า  /  รายงาน

*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ค่ะ    

 /\  ยินดีในบุญกับทีมงานเผยแผ่สื่อธรรม  หยุด!  ทำร้ายพระพุทธศาสนา ทุกท่านค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317587525013991.60214.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994