[124] 9 กันยายน 2553 LONDON

[124] 9 กันยายน 2553 LONDON

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553 
ณ เมืองวิมเบอร์ดัน กรุงลอนดอน ( WIMBLEDON LONDON )
และ บริเวณถนนปากทางข้าวัดพุทธประทีป( COULONNE ROAD.WIMBLEDON LONDON )

ทีมงานมาร่วมบุญกันวันนี้ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้ 1.คุณนพรัตน์ วาคอนด์ (พี่ติ๋ม) 2.คุณน้อม  ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 
3.คุณศิริ  บอลาม(พี่แนท)4.คุณจันทรา ดาบบชัย(พี่จอย) 5.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา) 6.Mr.Ray Bolam
คนไทยที่ประเทศอังกฤษให้ความสนใจเป็นอย่างมากๆ เจอกลุ่มคนไทยที่ถนนหน้าปากทางเข้าวัดพุทธประทีป
ให้ความสนใจในพระไตรปิฎกเป็นอย่างมาก มีคนไทยที่เข้าไปในวัดประจำ และผู้ที่ทำงานในวัดพุทธประทีป 
เห็นทางคณะเราไปเปิดเผยพระพุทธศาสนาได้เดินหนีและปฎิเสธ :-X  กลุ่มคนที่เคยให้เอกสารในครั้งแรกที่เคยให้ความสนใจ
แล้วมีคนโทรฯไปถามเขามาก เขาเลยไม่อยากยุ่ง แบบนี้ก็มี ;D แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค์ในการทำงาน ^-^การเปิดเผยพระพุทธศาสนา 
ครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นดี :-[  Mr.RAY BOLAM(ประธานสมาคมเขต)มาร่วมงานครังนี้ ได้ชี้แจงให้คนไทยได้ทราบว่าพระที่อยู่วัดพุทธประทีป
หลอกเอาเงิน ;D  Mr.James Waghorn(ผู้พิพากษา)ได้พิมพ์เอกสารพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษและเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
ออกแจกตามบ้านผู้ที่อยู่ใก้ลวัด  /\  ^-^ 

นายทวีศักดิ์ หนองยาง / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317856291653781.60324.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994