[129] 20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน

[129] 20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ บริเวณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ(WIMBLEDON LONDON) 

มาร่วมบุญกันวันนี้จำนวน 6 ท่าน พร้อมด้วยชาวทิพย์อีกไม่ทราบจำนวน  :-[ Mr.James Waghorn ผู้พิพากษา
ประจำประเทศอังกฤษได้ศึกษาอ่านพระไตรปิฎกฯทุกวัน รับหน้าที่พิมพ์เอกสารพระไตรปิฎกฯภาษาอังกฤษ  /\ 
และทีมผู้รับหน้าที่นำออกเผยแพร่ นำโดย คุณนพรัตน์ วาคอนด์ (พี่ติ๋ม), คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม),
คุณศิริ บอลาม(พี่แนท), คุณจันทรา ดาบบชัย(พี่จอย), คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา), และ Mr.Ray Bolam(ประธานสมาคมเขต)
ซึ่งครั้งนี้ก็ได้นำเอกสารหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยจดหมายขอโทษ ขออภัย ที่ได้เคยทำแบบผิดๆ  :-[
สมัยอยู่วัดพุทธปทีป (ที่อังกฤษ) โดยความโง่ของตน ทั้งนี้ได้แจ้งข่าวการแก้ไข ขอโทษ ขออภัย ต่อชาวโลกมนุษย์และชาวโลกทิพย์
ให้รู้ความจริงจากพระไตรปิฎกฯ(ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง เล่ม ๑๐ หน้า ๔๖๕_ปกน้ำเงิน)
ทางคณะฯเราได้ยื่นจดหมายกว่า 200 ฉบับ ให้กับหมู่บ้านรอบๆ วัดพุทธปทีป เขตที่ได้จัดส่งเผยแพร่ธรรมะ มีดังนี้ 1.Parkside Ave 
2.Parkside Gardens 3.Calonne Road 4.Burghley Road ใกล้ All England Lawn Tennis Club  การทำงานครั้งนี้ใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
เริ่มจากเวลาประมาณเที่ยง ถึงบ่ายสี่โมงเย็น ครั้งนี้กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ มี Cilpวีดีโอ มาให้ญาติธรรม
ได้รับชม ชาวโลกทิพย์มาปรากฎแสง สี อย่างมากมายมาร่วมงาน ร่วมบุญ ได้บุญ เกิดบุญ ได้สุข เกิดสุข ได้ปัญญา เกิดปัญญา   /\
ยินดีในบุญครั้งนี้มากมายมหาศาล และคุณนพรัตน์ วาคอนด์ (พี่ติ๋ม) ได้ทำหน้าที่อุทิศบุญให้ชาวทิพย์เป็นระยะๆ ในขณะทำงาน 
หลังจากทำงานเสร็จประมาณบ่ายสี่โมงเย็น คุณน้อม  ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) ได้จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับกลุ่มฯ  ที่ร้านอาหาร
แถวถนนวิมเบอร์ดัน  /\ยินดีในบุญครั้งนี้ครับ.....

นายทวีศักดิ์ หนองยาง/รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317862394986504.60333.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994