[162] 5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง

[162] 5 ธันวาคม 2553 ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  2553 ณ ประเทศฮ่องกง

กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศฮ่องกงได้แจกเอกสาร 3 รายการ ดังนี้
         1. เอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศานา ประมาณ 350 แผ่น
         2. คำถาม-ตอบ 16 คำถาม ประมาณ 100 ชุด
         3.ชุดยื่นหนังสือต่อกรมตำรวจและหนังสือตอบรับของตำรวจ 50 ชุด

ครั้งนี้ทางทีมงานได้เข้าไปแจกตามร้านขายของไทย (เป็นครั้งแรก) เริ่มแจกเวลาประมาณบ่าย 2  โมง ถึง 5 โมงเย็น
มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น บางรายก็เข้ามาเล่าพฤติกรรมเลวทรามของพระให้ฟัง...มีรายหนึ่งบอกว่าจะให้สามีไปบวช เพื่อหาเงินอยู่ :(  
พอได้ยินว่าถวายเงินให้พระเป็นบาป บอกพวกเราว่า"จะไปบวชเป็นชีซะเอง" เมื่อบอกไปว่าบวชเป็นชี ไม่ศึกษาให้ดีก่อนก็บาปเหมือนกัน
เขากลับพูดว่า "บาปก็ทำไงได้ล่ะ  ต้องเลี้ยงครอบครัว"(คงมองเห็นว่าอาชีพนี้รายได้ดี)  :(
บางรายบอกว่า  ดีจังที่มีการแจกเอกสารของศาสนาพุทธบ้าง...อยากศึกษาพุทธจริงๆ มานานแต่ไม่มีใครมาทำอย่างนี้เลย
ดีนะมีของศาสนาพุทธของพวกเรามาแจก เพราะเห็นแต่ศาสนาคริสต์เขาทำกัน...

บางรายก็ค้านว่า"ทำบุญไปแล้วก็เรื่องของพระจะไปสนใจทำไมว่าพระจะนำไปทำอะไร!"  :(

   

บุญลักษณ์  จินดานิล  
รายงานแทนกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศฮ่องกง

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317884321650978.60349.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994