[181] 17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON, KENT

[181] 17 กุมภาพันธ์ 2554 LONDON, KENT

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้างฯ SOUTH KENSINGTON,  WESTFIELD SHEPHERBUS (LONDON) และ MAIDSTONE (KENT) 

ครั้งนี้กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ มาร่วมงานกันจำนวน 5 ท่าน คือ 1.พี่ติ๋ม  2.พี่น้อม  
3.พี่จอย 4.คุณแนท และ 5.ผม(ปลา_ทวีศักดิ์ หนองยาง) การทำงานครั้งนี้มีกลุ่มชาวทิพย์มาร่วมงานกันมากมายมหาศาล 
โดยการช่วยบันดาลให้กลุ่มคนไทยเดินมารับสื่อธรรมฯกับทีมงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมงานเรานั่งสนทนาธรรมกันพร้อมกับทำงาน
แจกสื่อธรรมฯให้กับคนไทยไปด้วย   ทีมงานเบิกบานอิ่มบุญ ปลื้มปีติ และมีความเห็นตรงกันว่า "ครั้งนี้ทำงานแบบสบายๆ" 
เพราะว่าคนไทยที่ได้รับสื่อธรรมฯไปแล้วมาขอเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปแจกต่อเพิ่มขึ้น


คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 

1. “พี่ครับ ผมสนใจมาก ขอเบอร์โทรฯพี่หน่อยครับ”

2. จะหาวัดทำบุญด้วยได้ที่ใหน?


☆ยินดีในบุญกับเหล่าชาวมนุษย์และชาวทิพย์ที่มาร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในครั้งนี้
☆ยินดีในบุญกับทุกทีมงานที่ไม่ได้เอ่ยนาม ในการร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง
☆ยินดีในบุญกับคุณมลที่ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ครับ

นายทวีศักดิ์  หนองยาง  :  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317897058316371.60364.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994