[190] 17 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554 HONGKONG

[190] 17 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2554

HONGKONG

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี” 
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17 เมษายน และ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554  

รวมเอกสารที่แจก
1. เอกสารธรรมะหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ประมาณ 200 แผ่น                                           
2. เอกสารธรรมะ ชุด 16 คำถาม-ตอบ           ประมาณ 200 ชุด

คำถามที่คนสงสัย?  

- คุณเป็นศาสนาคริสต์หรือเปล่า?

- ไม่ให้เงินพระ จะพัฒนาศาสนาอย่างไร?

- พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอะไร?

- มาจากวัดไหน?

- ได้ยินมาว่าพระเกษมโดนจับเข้าคุก ตำรวจปล่อยออกมาแล้วหรือ?


คำพูดที่ได้รับฟัง  

- หนูกลุ้มใจจัง รับซองผ้าป่ามาตั้ง ๕๐๐ ซอง!

- ถ้าคุณไม่ถวายเงินกับพระ  คุณจะไปสวรรค์ก็เรื่องของคุณ พวกเราจะไปนรก!
  (ผู้พูดประโยคนี้เขากำลังแจกซองผ้าป่าอยู่ค่ะ)

- พี่ๆ เอามาให้หนูหน่อย หนูจะส่งไปทางบ้านค่ะ

บุญลักษณ์ จินดานิล : รายงาน 
จากกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาประเทศฮ่องกง

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317925998313477.60378.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994