[194] 24-25 เมษายน, 1 และ 7 พฤษภาคม 2554 ตะวันตกและกลางอังกฤษ

[194] 24-25 เมษายน, 1 และ 7 พฤษภาคม 2554

ตะวันตกและกลางอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 24-25 เมษายน, วันที่  1 และ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2554  
ณ เมือง NEWBURY BERKSHIRE ภาคตะวันตกของอังกฤษ 
และ เมือง PUTNY, LEICESTER SQUARE ภาคกลาง(กรุงลอนดอน)

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษครั้งนี้มาร่วมงานกัน 5 ท่าน คือ 1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ (พี่น้อม)
2.คุณ จันทรา ดาบชัย (พี่จอย) 3.คุณศิริ บอลาม(พี่แนท) 4.คุณนิตา เพอร์เฟ็ค(น้องจุ๋ม) 5.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(ปลา)
การทำงานครั้งนี้เทพเทวดาและเหล่าชาวทิพย์มาร่วมในการแจกสื่อธรรมะหยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย 
และแจกกันอย่างสบายๆ มากๆ เพราะว่าคณะเราจะไม่อธิบายมาก ส่วนใหญ่แจกแล้วก็เดินหนี แต่บางจุดเดินหนีไม่ทัน
เพราะมีญาติธรรมต้องการถามคณะเราด้วยความสนใจ จากนั้นคณะเราก็แจกแล้วก็เดินหนี....เบิกบานกันทุกคน....


คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

1. สำนักงานแจกสื่อธรรมะของคุณที่อังกฤษอยู่ที่ไหน ?

2. วัตถุประสงค์แจกไปเพื่ออะไร ? 

3. ได้ค่าจ้างเป็นเงินเดือนเท่าไร ?
 
4. เอกสารธรรมะหยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ผมเห็นแล้วแทบช็อค 

5. อย่างนี้ก็ไปกระทบกับวัดไทยที่นี่สิ
 
6. ผมติดตามดูวัดสามแยกอยู่ตอนนี้ ไม่รับเงินจริงหรือ ?
 
7. คำสอนนี้เอามาจากไหน ?
 
8. วัดสามแยกอยู่ที่ไหน ? จะไปทำบุญ 

9. มีบันทึกเทศน์ธรรมแบบเป็นMP3 ไหมครับ ? ยินดีในบุญกับเหล่าชาวมนุษย์และชาวทิพย์ที่มาร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในครั้งนี้

ทวีศักดิ์ หนองยาง : รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317929271646483.60380.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994