[204] 12, 17, 23, 24 และ 31 กรกฎาคม 2554 UK

[204] 12, 17, 23, 24 และ 31 เดือนกรกฎาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 12,17,23,24 และ 31 กรกฎาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Hammersmith,Wimbledon,Putney,charing Cross,Leicester Square ใจกลางกรุงลอนดอน และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Reading,Newbury,Salisbury,Stonehenge Avebury

  กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 5 ท่าน

1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 2.คุณจันทรา ดาบชัย(พี่จอย) 3.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา) 4.น้องวินน์ 5.น้องพลอย

 

คนไทยที่ประเทศอังกฤษนอบน้อมรับสื่อเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาและสนใจที่จะรู้เห็นการปฏิบัติของพระสงฆ์ ว่าปฎิบัติถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยชุด 91 เล่ม จริงหรือมาโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋น โดยใช้ผ้ากาสาวพัสตร์ หากินในทางที่ผิด หากผิดจริง จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายสากล ในเร็ววันนี้

   

คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมมะหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา

1.ต้องการความเข้าใจในพุทธ ธรรม สงฆ์

2.ทำไมพระรับเงิน

3.พี่โดนหลอกแล้วแหล่ะพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้

4.พระไตรปิฎกชุดใหนเชื่อถือได้บ้าง

5.จะศึกษาพระไตรปิฎกฯได้ที่ใหน

 

ยินดีในบุญกับคุณณัฐกมล ยิ้มจันทร์ ที่ได้เข้าไปศึกษาและปฎิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ป่าสามแยก ถือศีล 8 ออกบวช(แม่ขาว)

ยินดีในบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ยินดีในบุญกับเหล่าชาวทิพย์ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าที่ร่วมมือกันเปิดเผยคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยดีเสมอมา

ข้าพเจ้านายทวีศักดิ์ หนองยาง/รายงาน ยกบุญทั้งหมดนี้ให้ท่านผู้อ่านและผู้ต้องการตลอดไปครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317939151645495.60390.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994