[213] 31 สิงหาคม และ 1, 3, 8, 16 และ 8 กันยายน 2554 UK

[213] 31 สิงหาคม และ 1, 3, 8, 16 และ 18 กันยายน 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1, 3, 8. 16 และ 18 กันยายน 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,Hammersmith ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ

ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 6 ท่าน

1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 2.คุณจันทรา ดาบชัย(พี่จอย) 3.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา)

4.คุณติ๋ม วริวรรณ 5.คุณกมล สุวิทยะศิริ 6.คุณสมพง หาญศักดา

 

คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

1.พี่นิสัยผมไม่เคยให้เงินพระครับ

2.พี่เดี๋ยวนี้พระมีเงินเดือนกินแล้ว

3.เราเคยสร้างบุญและทำบาปมาถึงมาได้พบกัน

4.วัดธรรมะกายส่งเสริมให้โยมเอาเงินให้พระทำไมทำไมพี่บอกหน่อย?

5.ออฟฟิศพี่อยู่ที่ใหน?

6.ต่อไปพี่จะบวชหรือเปล่า?

7.ปลื้มปีติมากที่ได้พบกันอีก ยินดีในบุญ

8.สิ่งที่พี่บอกหนู หนูเอาไปบอกสามีหนูได้ผล ยินดีในบุญ

9.พี่แจกสื่อธรรมะเพื่ออะไร?

10.รู้พุทธ ธรรม สงฆ์ แล้วเดี๋ยวจะไปขอขมาพ่อแม่ที่ทำผิด

11.ประเทศไทยไม่น่าให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นนายกฯ ผิดหลักพระไตรปิฎกฯ

12.พระเถระมีเงินในบัญชีตัวเองหลายล้านๆบาท

13.พ่อแม่เดินทางทำบุญมาผิดหมดเลยหรือนี่จะเอายังไงดีกับงานกฐินครั้งนี้...!

14.พระไตรปิฎกฯของพี่จะอ่านได้ที่ใหน?

15.พี่บอกให้ผมไปอ่านพระไตรปิฎกฯแล้วกลุ่มพวกพี่อ่านกันจบยัง?

15.พี่บ้าไปแล้วพวกเราหนี

16.พี่ฝนก็ตกยังมาแจกสื่อฯอีกขยันจังเลยสู้ๆพี่เอาใจช่วยเพื่อศาสนาพุทธ

17.พี่ผมนับถือพี่มากผมไม่กล้าพูดเล่นกับพี่อีกแล้วมันเห็นทันตาเห็น

18.มีพระห้อยคอจะเอาทิ้งก็เสียดาย

19.พี่มีใครช่วยพี่แจกสื่อฯมากไหมเดี๋ยวผมจะไปกับพี่ด้วย

20.ยินดีในบุญกับกลุ่มของน้องเป็นอย่างมากที่มาบอกบุญเกิดมายังไม่มีใครมาพูดให้คำที่เข้าใจชัดเจนอย่างนี้

21.เป็นห่วงลูกจังเลยขอซื้อขนมไปอุทิศบุญสอนลูกที่บ้านก่อนน่ะ

22.เป็นกัลยาณมิตรที่ดี่ในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่ได้รู้พุทธ ธรรม สงฆ์ ที่ประเทศอังกฤษ แล้วเมืองไทยจะมีใครรู้บ้าง?

   

ยินดีในบุญกับกลุ่มชาวทิพย์ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าและญาติธรรมทุกคณะฯลฯที่ช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าฯดับ นายทวีศักดิ์ หนองยาง / รายงานจากประเทศอังกฤษ ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317950824977661.60403.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994