[223] 17, 30 และ 31 ตุลาคม 5 และ 13 พฤศจิกายน 4, 5 และ 6 ธันวาคม 2554 UK

 

[223] 17, 30 และ 31 ตุลาคม 5 และ 13 พฤศจิกายน

4, 5 และ 6 ธันวาคม 2554 UK

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 17, 30 และ 31 ตุลาคม วันที่ 5 และ 13 พฤศจิกายน วันที่ 4, 5 และ 6 ธันวาคม พ.ศ.2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ภาคกลางกรุงลอนดอน

ภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury และเมืองมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในโลก  Oxford University

 

  กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 11 ท่าน  คือ

1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 2.คุณจันทรา ดาบชัย(พี่จอย) 3.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา)

4.คุณรวิวรรณ clay 5.คุณกมล สุวิทยะศิริ 6.คุณสมพง หาญศักดา

7.คุณชวรณ รุจิโยธานันทร์ 8.คุณอรสา สาคเรษ 9.คุณสมาน 10.คุณอัศวิน 11.น้องพลอย

 

คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

1.พึ่งพุทธ ธรรม สงฆ์ชีวิตปลอดภัย

2.คุณปลาอายุ40 ปี ทำไมหน้าเด็ก อ้อ..!ผมเข้าใจ

3.เมืองไทยน้ำท่วมเลยมาเที่ยวที่อังกฤษ เป็นบุญกุศลมากที่ได้รู้ว่า พระรับเงิน บาปมาก

4.เป็นดารามานานได้รู้บุญกุศลวันนี้ที่อังกฤษ

5.น่าจะจัดตั้งเป็นองค์กรเป็นรูปเป็นร่างที่ประเทศอังกฤษผมจะช่วยสนับสนุนอีกแรง

6.มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มีคนไทยมาเที่ยวเยอะ พี่ขอสื่อธรรมะเยอะๆจะไปช่วยแจก

7.ปราถนาจะทำบุญมาตั้งนาน ได้มาทำงานแจกสื่อธรรมะแล้ว

8.อุทิศบุญก็ได้บุญจริงหรือ?

9.ชื่นชมปลื้มปีติในพระบารมีในหลวงของเรามาก 

10.ในหลวงของเราสร้างชาติสร้างแผ่นดินไม่เคยเหน็ดเหนื่อย เป็นพระบารมียิ่งยืนนาน ไม่เหมือนพระเถระนั่งรับแต่เงิน ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยฯลฯ

11.พระเถระทุศีล ลามกตลก พาลงนรกมันเยอะ

12.คิดดูให้ดีๆพระชั่วๆที่รับเงิน น่าจะประหารชีวิต

13.ห่มผ้าเหลืองทำผิดวินัยรับเงินทุกวันภาษีไม่จ่าย ไปตายซะโมฆะบุรุษ

14.ทำไมพระเถระไม่ห้ามลูกศิษย์ไม่ให้รับเงิน มันหมายความว่ายังไง?

15.ว่างๆศึกษาพระไตรปิฎกดีกว่า

16.เห็นแต่พระเกษม อาจิณฺณสีโล รูปเดียวที่มาเปิดเผยพระธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระที่เรียนธรรมวินัย ทำไมไม่ออกมาช่วยกัน จะปกปิดไปถึงใหน 

17.ในหลวงช่วยชาติแผ่นดิน พระก็ต้องเปิดเผยพระพุทธศาสนา ไม่ใช่รับแต่เงิน

18.เมืองไทย พระเณรทำนา แย่จัง มิน่าน้ำถึงได้ท่วม

19.พระเณรรับเงิน ทำนา บิณฑบาตรเที่ยงคืน ขับขี่รถยนต์ ดื่มเหล้าติดยาบ้า พระตุ๊ต พระแต๋ว พระมีเมียมีลูก มันคือมาร มันคือ มหาโจร ๆๆๆฯลฯ

     

ยินดีในบุญกับพี่น้อย กอบคำ(กอบคำการพิมพ์) ที่ส่งเอกสารสื่อธรรมะหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา และทุกๆสื่อฯมาให้ด้วยดีเสมอมา

ยินดีในบุญกับกลุ่มชาวทิพย์ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าและญาติธรรมทุกคณะฯลฯที่ช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าฯดับ นายทวีศักดิ์ หนองยาง /รายงานจากประเทศอังกฤษ

ขอยกบุญทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ต้องการตลอดไปครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317955951643815.60411.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994