[238] 17, 19 และ 25 มีนาคม 15, 17 และ 22 เมษายน 2555 LONDON

[238] 17, 19 และ 25 มีนาคม 15, 17 และ 22 เมษายน 2555

LONDON

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

<<< วันที่ 17, 19 และ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 >>>

<<<วันที่ 15, 17 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 >>>

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 13 ท่าน  คือ

1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 2.คุณจันทรา ดาบชัย(พี่จอย)

3.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา) 4.คุณรัตนา หนองยาง(คุณรัตน์)5.เด็กชายธนพล หนองยาง(น้องวินเนอร์)

6.คุณรวิวรรณ clay 7.คุณนิตา เพอร์เฟ็ค(น้องจุ๋ม) 8.คุณสมพง หาญศักดา

9.คุณWAN BROWN 10.คุณNOY BROWN 11.คุณSOPA FORD

12.คุณแนท 13.น้องพงศกร โกฉัยพัฒน์(น้องเอส)

แจกสื่อธรรมะ ณ เมืองหลวงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ,เอกสารแผ่นพับชุดเตือนภัยพิบัติ

1.พระเถระหยุดรับเงินหรือยัง

2.ทำไมพระที่ประเทศอังกฤษสึกมาเอาเมียเก่งก็เก่งเรื่องวินัย

3.ชอบทำบุญ ขอใบแจกสื่อหน่อยจะเอาไปแจกที่รถ

4.พระเกษมของคุณทำไมบอกไม่ให้รับเงิน

5.พ่อวินเนอร์เห็นแสงบุญ

6.ตอนนี้พระที่ประเทศอังกฤษไปใหนกันหมด

7.เดือนหน้าจะเดินทางไปทำบุญที่วัดสามแยกที่เมืองไทย

8.ถ่ายรูปพระเถระรับเงินแล้วจะต้องเอาเรื่องให้ได้

ยินดีในบุญกับกลุ่มชาวทิพย์ทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่าและญาติธรรมทุกคณะฯลฯที่ช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าฯดับ นายทวีศักดิ์ หนองยาง /รายงานจากประเทศอังกฤษ

ขอยกบุญทั้งหมดให้แก่ผู้ที่ต้องการตลอดไปครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393070277465715.1073741868.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994