[239] มีนาคม และ เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์

[239] มีนาคม และ เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ประจำเดือนมีนาคม และ เมษายน 2555 (26,29,31/3....9,10,12,27,28,29/4)  
เมืองที่ไปแจก Zurich, Rupperswil, Hinwill, wetzikon, Staefa, Appenzell, Meilen, Bern, Neuchatel-งานสงกรานต์ของคนไทยเขาจัดขึ้น 

 
ผู้ร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยในครั้งนี้

1.บุษรัสกรณ์(บุษ) เบามัณณ (Staefa)   
2.เสาวนีย์(น้องอ๋อย) ทนษา Emmenegger (Uster) +41 797324659 
3.เด็กชาย นาวิน ทนษา Emmenegger 
4.อังคณา(น้องอ๋อย) พิมดี(Neuchate) +41 792283638
5.อัญชิสา(น้องหมิว) พูเก้าแก้ว 

 
คำพูดที่ได้รับฟังขณะทำงานแจกสื่อธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

-อ๋อหลวงพ่อเกษมพี่รู้จักท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 
-หนูไม่ไปวัดนานแล้วพี่ เบื่อ ใส่น้อยพระมองหน้า
-พี่ขอเวลาตัดสินใจก่อนน่ะ นี่ศาสนาพุทธแท้ๆใช่ใหม นึกว่าศาสนาคริสต์
-เพื่อนพี่ชอบสวดมนต์มาก เคร่งมากด้วย พี่ขอเอาไปให้เพื่อนพี่อ่านด้วยค่ะ
-เดี๋ยวจะเข้าไปดูเวบค่ะ
-พี่ไม่ถวายเงินให้พระนานแล้ว ดีจัง เดี๋ยวพี่จะเข้าเวบ สามีพี่เพิ่งเสียด้วยค่ะ
-แบบนี้พี่ไม่เอาค่ะ ขอโทษน่ะน้อง
-น้องเป็นคริสต์หรือเปล่า ถ้าพุทธแท้ๆเอามา พี่เบื่อพวกคนไทยนับถือศาสนาคริสต์ แล้วเอาเอกสารมาแจกชวนเข้าศาสนาด้วย
-ลูกชายพี่ที่เมืองไทยเพิ่งเสียไม่นาน เดี๋ยวพี่จะเข้าเวบน่ะ กฐิน,ผ้าป่าพี่จัดทุกปีเลย 
 
ยินดีในบุญกับชาวทิพย์ทุกท่านที่ช่วยประสานงานช่วยเหลือทุกครั้งสำเร็จไปได้ด้วยดีทุกครั้ง 
ยินดีในบุญกับน้อง อังคณา(น้องอ๋อย) พิมดี ที่เอื้อเฟื้อ เอกสารสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเศษ มาให้ค่ะ
ยินดีในบุญกับพี่น้อย กอบคำการพิมพ์ที่ส่งเอกสารสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา มาให้ทางสวิสค่ะ
ยินดีในบุญกับ กับกลุ่มเปิดเผยพระธรรมวินัยประเทศไทย ประเทศอังกฤษ ทุกท่าน ทุกประเทศทั่วโลกและชาวทิพย์ทุกท่าน
ยินดีในบุญกับ ทุกท่านที่อุปัฏฐากพระวัดสามแยก และผู้ที่มาทำบุญถวายในสงฆ์ทุกท่าน
ยินดีในบุญกับ พี่ดาบต้น(ดาบตำรวจปิยะวัฒน์  บุญรัตนานันต์)ที่ช่วยเอาภาพลงเวบให้ด้วยค่ะ
 
                                                                                       นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ
                                                                                       มือถือที่สวิส +41 795046387
                                                                                      รายงานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ยินดีในบุญกับ..... 
*  ทุกท่าน ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์ที่มีส่วนร่วม  ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  
    อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.393072617465481.1073741869.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994