[270] 4-21 มีนาคม 2557 London to Thailand

[270] 4-21 มีนาคม 2557 London to Thailand

 

ข้าพเจ้าเดินทางไปทำบุญ ที่วัดสามแยกฟังธรรมเรียน และแจกเอกสารสื่อ

จากสนามบิน heahrow airport สู่สนามบินสุวรรณภูมิ

แจกเจ้าหน้าที่ ทั้งชาวพุทธไทยและต่างประเทศ ทุกท่านน้อมรับเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เจอพระที่ไม่รู้ธรรมและวินัย ทีมงาน ได้ยกพระธรรมวินัย จากพระไตรปิฎกอ้างอิง แต่ละท่านก็ยอมรับฟัง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจไปทำบุญ ถวายของกับมือองค์หลวงพอ่เกษม อาจิณณสีโล เกิดอัศจรรย์หลายอย่าง เช่นเจ็บตา ตาก็หาย หลวงพ่อท่านสั่งเทวดาให้เทวดาเอาฝนมาลง ในขณะที่ข้าพเจ้าเดินทางก็บอกเทวดา อย่าเพิ่งเอามาลงเด้อ ให้ข้ากลับถึงที่พักก่อน แล้วค่อยมาลง พอกลับถึงที่พัก ฝนก็เทลงมา ทำทุกครั้ง ได้ผลทุกครั้ง เกิดอัศจรรย์มากมายเล่าคงไม่จบ เจอญาติธรรมหลายท่าน แต่ละท่านน่ารักให้ความอบอุ่น ข้าพเจ้า ถวายของกับมือองค์ท่านทุกวัน ใช้เวลาทั้งหมด 9 วัน เป็นเจ้าภาพถวายอาหารสงฆ์ 3 วัน ได้อธิฐานว่า ขอข้า ผัวข้าลูกข้ามีทรัพย์สมบัติใช้เหลือเฟือ เดี๋ยวนี้ชาตินี้ปัจจุบันนี้ และขอให้ผัวข้าทอมเอ็ดเว็ดร์ ได้เดินทางมาหาหลวงพ่ออีกครั้ง และเรียนรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกว่าข้าดับ

(มีครั้งหนึ่งองค์ท่านถามว่าคุณนายรวยแล้วจะมาทำบุญอะไรบ่อยๆๆ ข้าพเจ้าตอบว่า เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และท่านก็ประกาศบอกเทวดาว่า ชาวทิพย์ รับบุญกับคุณนายติ๋มเด้อ จะได้มีฤทธิ์มีอำนาจ ข้าพเจ้าชั่งมีบุญวาสนา หาประมาณไม่ได้ที่มีครูบาอาจารย์คอยตักเตือนชี้แนะ และโชคดีที่สามีก็มาทางนี้ด้วย หากจะเล่าประสบการณ์คงไม่จบแน่ๆๆ

 

บุญทั้งหมดยกไห้ญาติธรรมทุกท่าน และชาวทิพย์ทุกกลุ่มหมู่เหล่า ทั่วแสนโกฏิจักวาล สำหรับชาวทิพย์ที่เป็นสัมมาทิฏิฐิอีกทั้งผู้ที่ต้องการบุญตลอดไป

ขออำนาจพุทธธรรมสงฆ์จงบันดาลบุญที่ข้าทำมาทั้งหมด ขอให้ข้าผัวข้ามีทรัพย์สมบัติใช้เหลือเฟือเดี๋ยวนี้ชาตินี้ปัจจุบัน และขอไห้ผัวข้าลูกข้าหันมาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนกว่าข้าดับ

ยินดีในบุญกับพี่ทองม้วน พี่ตุ้ย น้องแนจ m.r ray ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

และบุญนี้ยกไห้ท่านผู้อ่านอีกทั้งผู้ที่ต้องการบุญตลอดไป ยินดีในบุญกับทุกท่านค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.496509653788443.1073741890.315109618595115&type=1

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994