เอกสารสื่อฯ (Download ได้)

 

เอกสารสื่อธรรม

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

หยุดถวายทอง-เงินแด่พระภิกษุและสามเณร

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/another/704-other07

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994