จันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีมี 10 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองจันทบุรี 125,924

[9] 26 ธันวาคม 2552 และ 23 มกราคม 2553 จันทบุรี ตราด

[23] 21 มีนาคม 2553 จันทบุรี 2

[146] 6-7 พฤศจิกายน 2553 รถบัส 2 ตะวันออก

[182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ

[278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี
2 ขลุง 56,560 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี
3 ท่าใหม่ 70,463 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี
4 โป่งน้ำร้อน 42,587 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
5 มะขาม 31,195 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี
6 แหลมสิงห์ 30,605 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ [278] 24 สิงหาคม 2557 จันทบุรี
7 สอยดาว 64,614 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
8 แก่งหางแมว 40,935 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
9 นายายอาม 33,705 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
10 เขาคิชฌกูฏ 27,672 [182] 17 -20 กุมภาพันธ์ 2554 ภาคตะวันออก นครนายก สมุทรปราการ  
  รวมจันทบุรี 524,260    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=22&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดจันทบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994