[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

 
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่สมุทรสงคราม จำนวนคน ๔๕ คน
ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๒๐ น. ถึงจังหวัด สมุทรสงคราม
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๗,๖๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ๕,๒๐๐ แผ่น
 
เริ่มแจกสื่อที่แรก ตลาดร่มหุบ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
สถานที่ ๒ ตลาดน้ำอัมพวา
สถานที่ ๓ ตลาดบางน้อย อ.บางคนที 
สถานที่ ๔ ตลาดดอนหอยหลอด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
สถานที่ ๕ ตลาดกลางบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พื้นที่ จ.สระแก้ว

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับคณะหัวหน้าอ้วนบัญชา
ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุน
และท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคุณนวลและคุณรุ่ง
ที่บริหารจัดการเรื่องสื่อและป้าย

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่า
และใหม่และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่
สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

รายงานโดย : ฤชุกร จิตรโสม (cake)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994