[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแควร์ ๐๘.๐๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐
 
เริ่มแจกสื่อที่แรก ตลาดชลประทาน อ.ปากเกร็ด
สถานที่ ๒ ตลาดสนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ ๓ ตลาดพระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ิ ๔ ตลอดท่าน้ำนนท์ อ.เมืองนนทบุรี
สถานที่ ๕ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด
สถานทีี ๖. ตลาดบางบัวทอง อ.บางบัวทอง

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

ยินดีในบุญกับคณะหัวหน้าอ้วนบัญชา
ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุน
และท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน

ยินดีในบุญกับคุณนวลและคุณรุ่ง
ที่บริหารจัดการเรื่องสื่อและป้าย

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน
 
ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน
 
ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่า
และใหม่และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่
สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

พิมพ์สื่อครั้งต่อไป 60,000 ใบ ได้สั่งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

รายงานโดย : ฤชุกร จิตรโสม (cake)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994