[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

[259] 28 กรกฎาคม 2556 นครสวรรค์

 
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นครสวรรค์
รถออกจากปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๒.๔๕ น. จำนวนคน ๒๔ คน
ไปรับคนที่ไอทีสแควร์ จำนวนคน ๒๐ คน รวมเป็น ๔๔ คน
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๐๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ๘,๔๐๐
 
เริ่มแจกสื่อที่แรก ค่ายจิรประวัติ ๐๖.๐๐ น.
สถานที่ ๒ ตลาดบ่อนไก่ ๐๖.๔๕ น.
สถานที่ ๓ ตลาดเทศบาลนครสวรรค์ ๐๗.๕๕ น.
สถานที่ิ ๔ ตลาดศรีนคร. ๐๘.๒๕ น.
สถานที่ ๕ อำเภอเก้าเลี้ยว ๑๐.๓๐ น.
สถานที่ ๖. อำเภอพยุหะคีรี
มีการประชุมของหมู่คณะในหลากหลายประเด็นดังนี้คือ

การแจกสื่อทริปถัดไป
จะแจกในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พื้นที่ จ.นนทบุรี

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์
 
ยินดีในบุญกับคณะหัวหน้าอ้วนบัญชา
ที่นำอาหารและเครื่องดื่มมาสนับสนุน
และท่านอื่นที่ไม่ประสงค์ออกนามทุกท่าน
 
ยินดีในบุญกับคุณนวลและคุณรุ่ง
ที่บริหารจัดการเรื่องสื่อและป้าย

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง
หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน
 
ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทางและผู้ทำแผนงานทุกท่าน
 
ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่
และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อมาโดยตลอดทุกท่าน

นาย ฤชุกร จิตรโสม
รายงาน/ถ่ายภาพ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994