[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

[10] 27 ธันวาคม 2552 ขอนแก่น

รายงาน “ปลุกชาวพุทธ... ให้เอาพระพุทธเจ้ากลับคืน”  ครั้งที่ 14

ณ.  เขตชุมชนสามเหลี่ยม และ เขตชุมชนหนองแวงตราชู อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยทีมขอนแก่นร่วมกับร้อยเอ็ดและมหาสารคาม

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552    เวลา 11.10 - 20.25 น.

--------------------------------------------------


รายชื่อผู้ร่วมงานจำนวน 13 คน
1. นางศุภิสรา  มาลีทิพย์วรรณ (ครูนุช  หัวหน้า)                   2. นางดวงใจ  จันทร์ประเสริฐ (ครูเล็ก)
3. นางปภัสมณฑ์  พรพิพัฒน์  (กุหลาบ)                              4. นางวาสนา สวัสดิ์ภูมิ (กบ)         
5. นายสญชัย หงษ์แสงไทย (ล้ง)                                     6. นายเสรีย์ ชะโน (เสรีย์)         
7. นายหัฏฐกร  พุทธเจริญ (ต้อ)                                         8. เด็กชายตรัณ  ชะโน (กีตาร์)   
      
สมาชิกสมทบจากจังหวัดร้อยเอ็ด
1. นางวิภาดา  นนทะลี (ดา) 
2. นางปรัชพรรณ  ตันซู้ (หอม)   
3. นางภัทริยาภรณ์   ลำเหลือ (กระแต)               
4. เด็กหญิงลิลนี  ลำเหลือ (หมูหวาน)

สมาชิกสมทบจากจังหวัดมหาสารคาม
1. นางเกษม  วนสันเที๊ยะ (หมาน)  (เดินทางกลับเวลา ประมาณ 15.30 น)

การดำเนินงาน
1.  09.00 น.  ไปรอรับเอกสาร  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่โรงพิมพ์ขอนแก่นพิมพ์
 
2. ช่วงเวลาที่เอกสารยังไม่เสร็จ  จึงมาประชุมกันที่บ้านคุณสญชัย+ วาสนา (สามีและภรรยา) ทีถนนกลางเมือง
โดยการชมภาพในเว็บไซต์ของวัดสามแยกใน youtube ครั้งที่  3 เพื่อหาข้อปรับปรุงของทีมเรา  สรุปคือ

    2.1  ครูนุช เดินเร็วเกินไป  ควรได้อธิบายให้ผู้ที่สนใจฟังมากกว่านี้ 
    2.2  ควรคัดเลือกภาพก่อนที่จะส่งไปทางวัดสามแยก   เพื่อให้การบรรยายของทางวัดกับภาพสอดคล้องกันในเหตุการณ์ที่เป็นจริง

    2.3  ชมภาพเคลื่อนไหวที่ทีมงานบันทึกไว้เอง   เมื่อออกเผยแผ่ฯครั้งที่ 13 ในวันที่ 10 ธ.ค. 2552
ข้อที่ต้องปรับปรุง คือ บางภาพไม่คมชัด  และควรเพิ่มการอธิบายมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ

3. ช่วยกันเย็บใบปลิว หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่รวมพระพุทธพจน์เกี่ยวกับเรื่องพระรับเงิน- ทองไว้หลายเล่ม

ปริ้นท์ที่ขอนแก่นการพิมพ์และใบปลิวของกอบคำการพิมพ์เข้าชุดกัน   แล้วพับครึ่งให้ง่ายต่อการจับถือ

  

4. ครูนุช เสนอให้ไปแจกใบปลิวย่านชุมชนสามเหลี่ยมและชุมชนหนองแวงตราชู   เนื่องจากยังไม่เคยไปและเป็นชุมชนใหญ่ 
ซึ่งชุมชนหนองแวงตราชูนั้นใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นเขตพักอาศัยของนักศึกษา
                                                            
5. ใช้รถกระบะของคุณสญไชยตั้งป้ายหยุดบาป  และสมาชิกส่วนหนึ่งนั่งรถของคุณเสรีย์ ไปจอดรถไว้ที่บ้านสามเหลี่ยมแล้วเดินแจกไปพร้อมกันเป็นทีมใหญ่

ไม่แยกทีมย่อย  เนื่องจากเพื่อนต่างจังหวัดมาเรียนรู้งานใหม่

                  
6.  เวลา 11.10  น.  เคลื่อนรถไปที่ชุมชนสามเหลี่ยม   ตั้งป้ายบนรถจอดที่ลานว่าง   พวกเราเดินไปอย่างช้าๆ มีผู้สนใจซักถาม   ได้สนทนาและเปิดพระไตรปิฎกเล่ม 3 ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (ปกสีน้ำเงิน) อ่านให้ฟัง  ได้รับการตอบรับดีมาก  บางท่านบอกว่าทำผิดมานาน  เพิ่งจะได้เรียนรู้ในวันนี้   ที่นี่พบพ่อค้าขายข้าวเหนียวปิ้ง   เขาเคยไปวัดสามแยกและได้ศึกษาจากสื่อต่างๆกับญาติที่ไปวัดสามแยกบ่อยๆ    ได้มอบข้าวเหนียวปิ้งแก่ทีมงานจำนวนหนึ่ง   คนส่วนมากจะไม่เคยเห็นและไม่เคยอ่านพระไตรปิฎก  จึงต้องยกขึ้นให้ดูหรืออ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเงิน-ทอง  บางคนขอเอกสารไปอ่าน  หลายคนขอบคุณเป็นการใหญ่ที่ได้รับความรู้เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้รู้ว่าการนำเงิน- ทองให้พระนั้นเป็นบาป   คุณตาคนหนึ่งบอกว่าฟังแล้วเข้าใจง่าย  ดีมากๆเลย  ไม่เคยมีคนมาเล่าให้ฟังอย่างนี้  ช่วงอยู่ชุมชนนี้แม้แดดจะร้อนก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน เข้าในที่ร่มพักชั่วคราว แล้วก็เดินต่อไป

7.  เวลาประมาณ 16. 30 น. พวกเรารับประทานอาหารที่ชุมชนหนองแวงตราชู ซึ่งมีเขตพื้นที่ติดต่อกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จอดรถทั้งสองคันไว้ที่ริมบึงหนองแวง  แล้วเดินไปอย่างช้าๆ   ย่านนี้เป็นแหล่งการค้าของชุมชนที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีประชนชนทั่วไปและนักศึกษาจำนวนมากใช้บริการในชีวิตประจำวัน พวกเราเข้าพบได้ทุกร้านหรือทุกบ้าน เดินแจกใบปลิวไปเรื่อยๆ

ได้อ่านพระไตรปิฎกให้ฟัง ส่วนมากไม่เคยรู้จักพระไตรปิฎกว่ามีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร บางคนขอดู ที่นี่ผู้คนสนใจฟังการอธิบายเป็นจำนวนมาก

บางคนขอใบปลิวเพิ่มเติมเพื่อไปแจกคนอื่น ซักถามเรื่องการให้เงิน-ทองกับพระ เพราะเพิ่งมีพระมาเรี่ยไรไปเมื่อวานนี้ 

 

 

(26 ธ.ค. 52) บางคนเคยได้รับใบปลิวมาแล้ว ผู้คนที่เราได้พูดคุยส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว คนทำงาน หรือวัยกลางคน

และส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษา จึงเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้เร็ว ที่ผ่านมาเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าการนำเงิน-ทองถวายพระ-เณรแล้วจะได้บุญทั้งนั้น

   ที่ชุมชนหนองแวงตราชูนี้  เจ้าของร้านชัยมหาเบเกอรี่ศรัทธาการต่อต้านเรื่องพระรับเงินมาก   เป็นผู้หญิง  “เธอบอกว่าทำกันได้ยังไงเนี่ย ! ”    เธอดีใจที่มีผู้มาทำแบบนี้    จึงนำน้ำดื่มและขนมมาแจกแก่พวกเราทั้งๆที่เพิ่งอิ่มข้าวมาใหม่ๆ   แต่ก็รับศรัทธานั้นและยินดีในบุญกับเธอ   ช่วยกันอุทิศบุญให้ชาวทิพย์ช่วยเธอในการค้าขายอีกด้วย

   พอถึงเวลาพลบค่ำ   ผู้คนจะออกมารับประทานอาหารกันมาก  จึงได้พูดคุยและแจกใบปลิวได้จำนวนมาก   นอกจากนั้น  ร้าน “เจ กะ มัง”  สองสามีภรรยาได้นำน้ำข้าวโพดและน้ำกระเจี๊ยบมาแจกแก่พวกเราอีกจนครบทุกคน  พวกเรายินดีในบุญกับเขาและช่วยกันอุทิศบุญให้ชาวทิพย์ช่วยการค้าขาย   แล้วเดินประกาศคำสอนของพระตถาคตกันต่อไปจนสุดสายถนน    จากนั้นจึงมารวมกันที่บ้านคุณสญชัย + คุณวาสนาอีกครั้ง   เพื่อประชุมผลการทำงาน
ในวันนี้      สรุปคือ

1. ทุกคนมีความเห็นคล้อยตามกันว่าบรรยากาศการตอบรับ  ความสนใจ  การรับฟัง  การสนทนาระหว่างทีมงานกับผู้รับแจกใบปลิวเป็นไปอย่างน่าประทับใจ  ทุกคนมีความสุขกับการทำงาน  ได้รับการสนับสนุนด้วยอามิสทานจากบุคคลที่ศรัทธาในการทำงานของพวกเรา   และบอกชาวทิพย์ที่เกี่ยวข้องตลอดการทำงานในครั้งนี้

2. ความมีมนุษยสัมพันธ์ของทีมขอนแก่นและทีมร้อยเอ็ดกับมหาสารคามเป็นไปอย่างคุ้นเคยและมีความเป็นกันเองเข้าทีมทำงานกันได้ดีอย่างรวดเร็ว  ด้วยกายอิ่ม และใจอิ่ม...

3. พวกเราเดินเป็นกลุ่มใหญ่ดูมีพลังแห่งความเชื่อมั่นที่เราจะเข้าไปพบผู้คน   การเดินแจกอย่างไม่เร่งรีบ  ไม่มีความกังวลใดๆเรื่องเวลาว่าจะมืดค่ำ   เดินไปอย่างช้าๆ เรื่อยๆ ได้มีเวลาอธิบายมากขึ้น ทำให้ได้สังเกตุ ย้อนหลังกลับไปดูปฏิกิริยาของผู้รับ  การได้อ่านพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงให้เขาฟัง  จะสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งสองฝ่าย   ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ที่ไม่เคยพบเห็นรูปลักษณ์พระไตรปิฎกได้เห็นเสียที

4. หากทีมใดที่จะเดินทางมาเพื่อร่วมทำงานนี้กับทีมขอนแก่น  ขอให้ตกลงเรื่องเวลาการจะอยู่ทำงานได้มากน้อยว่าจะทำได้ถึงเวลาเท่าไร  โดยตกลงกันก่อนให้เรียบร้อยและโปรดแจ้งให้ทางทีมขอนแก่นได้ทราบล่วงหน้า  จะขอบคุณยิ่ง  หากท่านมาแจ้งขณะที่กำลังจะกลับอาจไม่สะดวกบางอย่าง   ซึ่งคนที่ตั้งใจมาทำงานเต็ม 100 % และมีจำนวนมากกว่าคนที่จะกลับเขาจะได้ไม่เสียการทำงาน   อันอาจจะมีผลที่เกี่ยวเนื่องกับชาวทิพย์ของแต่ละท่าน

5.  หากจะทำงานนี้อย่างจริงจังและจริงใจกับทีมขอนแก่น   ควรตัดปลิโพธ เรื่องเวลา  หรือความเกี่ยวข้องหรือพันธะส่วนตัวอื่นใดเป็นการชั่วคราวออกไปให้หมดสิ้นในแต่ละครั้ง    สิ่งนี้จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของท่านให้สิ้นสุดลงก่อนเวลาอันควร   เพราะทีมขอนแก่นจะไม่กำหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะเลิกทำงานเวลาใด    ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าในแต่ละครั้งจะเป็นตัวชี้วัดให้พวกเราเลิกทำงานเอง
  
ข้อควรปรับปรุง   คือ  ในขณะที่ทีมงานคนใดคนหนึ่งกำลังพูดอยู่ยังไม่จบ   คนอื่นไม่ควรพูดแทรกขึ้นมากลางคัน 
เลิกประชุมเวลา 20. 25 น.

 /\ ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนทุกท่าน
                
1. กอบคำการพิมพ์ที่อนุเคราะห์ใบปลิว  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา (ไปรับมาจากวัดสามแยก)
2. ครูนุช เป็นผู้ดำเนินการผลิตสื่อที่เป็นเอกสารเพิ่มเติม  แผ่นป้ายที่ตั้งบนรถ  และเลี้ยงอาหารเย็น
3. คุณปภัสมณฑ์และคุณวาสนา  อนุเคราะห์อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
4. คุณสญชัยและคุณเสรีย์ ให้ความสะดวกสบายเรื่องยานพาหนะ  รวมทั้งถ่ายภาพและการตัดต่อ
5. คุณลุงขายข้าวเหนียวปิ้ง   ร้านชัยมหาเบเกอรี่ และร้านเจ กะ มัง  ให้ความอิ่มกายเพื่อเสริมพลังงาน
6. สมาชิกในทีมงานทั้ง 13  ท่าน  ร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างตามกำลังของแต่ละท่าน
7. ชาวทิพย์ทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้อง
  

คำถามยอดนิยม   
                 
1. เป็นคนนับถือศาสนาคริสต์หรือ ?
2. พระจะได้เงินที่ไหนมาใช้ ?
3. ตักบาตรด้วยเงิน  หรือนำเงินใส่ในย่ามพระจะบาปไหม ? 
4. ถ้าอย่างนั้นต้องนำเงินไปถวายที่วัดหรือ ?

 คำถามพิเศษ
   - เป็นกลุ่มคนเสื้อแดง - เสื้อเหลืองหรือเปล่า ?
                                                                      
                                                                                                    ยินดีในบุญกับทุกๆท่านค่ะ  
                                                                                                          ครูนุช  /  ผู้รายงาน                                                                                  
                                                                                                                28 ธ.ค. 52

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317302021709208.60123.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994