[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

[11] 31 ธันวาคม 2552 ชุมแพ

เปิดเผยพระธรรมวินัย ให้รุ่งเรือง

 โดยทีมแจกเอกสาร "หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา" (เฉพาะกิจ)

ณ ตลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2552

เป็นการรวมทีมกันเป็นครั้งแรก ประกอบไปด้วย ทีม  จ.เพชรบูรณ์, จ.ขอนแก่น, จ.บุรีรัมย์, จ.นครราชสีมา และ ทีมกรุงเทพฯ ค่ะ :-[
แสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ ความสามัคคี และ การรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาธรรมวินัย ค่ะ /\ ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317299338376143.60121.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994