[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

[17] 9-12 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง   /\

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.พ. 2553

 

สถานที่ : จังหวัดทหารบกเชียงราย, โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย, 
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย, สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และ ตลาดสดบ้านใหม่ อำเภอเมืองเชียงราย ค่ะ 

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

 

แจกเอกสาร "หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา" พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ เมื่อ วันที่ 11 - 12 ก.พ. 2553

สถานที่ : สำนักงานการคลัง จ.เชียงราย, สำนักงานสรรพากร จ.เชียงราย และ ตลาดสดเทศบาลบ้านดู่ ต. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย

 

             คุณป้าสุภาพร สวัสดี และ คณะ ฝากบอกมาว่า ชาวจังหวัดเชียงรายมีความดีใจ และขอบคุณ คณะศิษย์วัดสามแยกเป็นอย่างสูงในการช่วยบอกความจริง
ตามพุทธบัญญัติให้ได้ทราบ เพราะเบื่อหน่ายกับการได้รับแจกซองกฐิน,ผ้าป่า ตลอดจนการเรี่ยไรเงินในรูปแบบต่างๆ จากพระภิกษุผู้ทุศีลและทำผิดพระธรรมวินัย
มากๆ :-\  ชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแจกเอกสารฯและได้รับการอธิบายเรื่องวิธีการทำบุญจนเข้าใจแล้วจะขอถือตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ /\ ค่ะ ^-^
         

/\ /\ /\ ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317541911685219.60175.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994