[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

[25] 27 มีนาคม 2553 กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนาฯ  

     วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ที่ อ. เมือง จ.กาฬสินธุ์ (ในช่วงภาคบ่าย) :-[


          เป็นการรวมสมาชิกจากหลายจังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, เพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ระยอง, ตราด, ปราจีนบุรีและอยุธยา จำนวน 34 ท่าน ... การตอบรับของประชาชนที่นี่ดีมาก การนำป้ายไปถือเป็นการสร้างจุดสนใจได้เป็นอย่างดียิ่ง คนขับรถหลายคันชะลออ่านป้ายและขอเอกสารไปศึกษา สถานที่แจกได้แก่ตลาดสดเทศบาล, ตลาดคลองถม, ห้างร้านต่างๆ และสถานีขนส่งบขส. (แม่ค้าหลายท่านเบื่อหน่ายการมาเรี่ยไรของพระ)

       /\ ยินดีในบุญกับคุณครูอิงอรและคุณดวงกมล ที่ให้ความเอื้อเฟื้ออาหารและที่พักค้างคืนค่ะ
       /\ ยินดีในบุญกับคุณไพรัตน์และคุณอารีย์ ที่เอื้อเฟื้ออาหาร และอำนวยความสะดวกทุกๆอย่าง
       /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์และครูนุชที่ทำป้ายสำหรับถือ  
       /\ ยินดีในบุญกับคุณครูอิงอร, คุณครูนุช, คุณวาสนา, คุณปาริชาติ, คุณอุมาภรณ์ ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร 
       /\ ยินดีในบุญกับคุณเสรีย์ ชะโน ที่ร่วมสมทบค่าอาหารมา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
          และทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันด้วยเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ทั้งชาวทิพย์ทั้งหลายด้วยค่ะ

    คำถาม ;D
          1. มาจากไหน ?
          2. เป็นกลุ่มเสื้อแดงหรือไม่ ?
          3.การนำเงิน, ทองถวาย (หลวงตามหาบัว )จะบาปไหม ?  

                                                                 ครูนุช/รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317551168350960.60182.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994