[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

[26] 28 มีนาคม 2553 ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์

รายงานการออกเผยแพร่ คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง /\ /\ /\

แจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด

        มาร่วมบุญกันวันนี้ 19 ท่าน มีผู้รับแจกเอกสารฯ ทั้งสองจังหวัดคือ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ร้อยเอ็ด ประมาณห้าพันกว่าใบ /\ ^-^

คุณครูนุชและทีมงานฯ ฝากบอกมาว่า ชาวบ้าน จ.ร้อยเอ็ด เบื่อหน่ายกับการเรี่ยไรเงินทองจากพระทุศีล :-\ เต็มทีแล้วค่ะ  ;D

 

/\ ยินดีในบุญกับคุณไพรัตน์ และคุณอารีย์  ที่เอื้อเฟื้ออาหาร และที่พัก
/\ ยินดีในบุญกับคุณครูอิงอร, คุณครูนุช, คุณวาสนา, คุณปาริชาติ, คุณอุมาภรณ์ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารสื่อธรรม หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  
/\ ยินดีในบุญกับคุณเสรีย์ ชะโน  ที่ร่วมสมทบค่าอาหารมาจำนวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
/\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ และคุณครูนุช ที่เอื้อเฟื้อป้าย หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317551428350934.60183.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994