[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

[28] 3 เมษายน 2553 ชัยภูมิ

รายงานการออกแจกเอกสาร... หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา /\

          วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (ในภาคบ่าย)  ^-^

          หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่วัดป่าสามแยกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปแจกเอกสารได้แก่จังหวัดขอนแก่น,  เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, กทม., เชียงใหม่,
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 17 ท่าน ออกเดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในตลาดสดเทศบาลซึ่งมีแม่ค้าหนาแน่น รวมทั้งร้านค้าต่างๆ    
ส่วนเอกสารได้รับความสนใจดีมาก พบพระรูปหนึ่งกำลังเดินแจกซองเรี่ยไรจากแม่ค้าในตลาดมาเรื่อยๆ จนเดินมาถึงพวกเรา เลยพูดว่า “หลวงพ่อ  พระพุทธเจ้าสอนว่า
พระที่รับเงินรับทองน่ะผิดวินัย ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ นะคะ น้องพจน์...เอาป้ายขึ้นมาเร็วๆ ให้ท่านอ่านหน่อยค่ะ (แล้วพระก็ยืนอ่าน) จากนั้นพระก็เดินก้มหน้ารีบไป”  
การตอบรับของประชาชนที่จังหวัดนี้ดีมากค่ะ สนทนากับทีมงานหน้าห้าง เทสโก้ โลตัส จนเข้าใจดี แม่ค้าเล่าให้ฟังว่าพระมาเรี่ยไรบ่อยมาก บางวัน 3 ครั้ง นำซองที่มี
ตราประทับชื่อวัดจากต่างจังหวัดมายื่นให้เขาก็เกิดความรำคาญ หลายท่านตำหนิการเรี่ยไรและขอบคุณพวกเราที่นำความรู้มาเล่าให้ฟัง บางคนยังลังเลสงสัย    

 /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ที่นำแผ่นป้ายมาร่วมประกาศพระธรรมวินัย
 /\ ยินดีในบุญกับคุณครูอภิชัย รากแก่น ที่ออกแบบเอกสารเรื่องกฎหมายเพื่อการเผยแผ่
 /\ ยินดีในบุญกับคุณครูนุช และ คุณปาริชาติ ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร รวม 1,200 ชุด
 /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317557415017002.60189.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994