[29] 4 เมษายน 2553 เลย

[29] 4 เมษายน 2553 เลย

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย (ในภาคบ่าย)  ^-^

                    หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่วัดป่าสามแยกเรียบร้อยแล้ว สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปแจกเอกสารได้แก่จังหวัดขอนแก่น,  เพชรบูรณ์, ปราจีนบุรี, กทม.,
กาฬสินธุ์, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวม 19 ท่าน ไปสมทบกับคุณอัจฉรา ดูดดื่ม พร้อมบุตรชายที่จังหวัดเลย รวมสมาชิกในวันนี้ 21 ท่าน
ขออนุญาตจอดรถในโรงเรียนเทศบาลศรีสะอาด แจกเอกสารให้คุณครู 2 ท่าน พวกเราเดินไปในตลาดสดเทศบาล หลังจากนั้นนั่งรถรับจ้างไปยังตลาด
ยามเย็นบ้านติ้ว ประชาชน 2 แห่งนี้ให้การตอบรับดีมาก สนใจซักถามดี ทีมงานได้อธิบายจนเข้าใจและขอบคุณทีมงานที่นำความรู้ใหม่มาแจ้งให้ทราบ  

 /\ ยินดีในบุญกับคุณอัจฉรา ดูดดื่มพร้อมบุตรชาย ที่ให้การต้อนรับและบริการด้วยความประทับใจด้วย มิตรภาพอันดีงามแม้ว่าจะได้รับการประสานงานไปอย่างเร่งด่วนก็ตาม
 /\ ยินดีในบุญกับคุณปาริชาติที่เอื้อเฟื้อเอกสาร ประมาณ 900 ชุด (ถ่ายเอกสาร)
 /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองค่ะ /\ ^-^

หมายเหตุ: ปัญหาหลักในการทำงาน คือ เอกสารไม่เพียงพอ ส่วนมากพวกเราปริ้นท์กันเองตามกำลังความสามารถของแต่ละคน แต่ก็ได้จำนวนน้อย
ความต้องการ: หากมีผู้สนับสนุนในเรื่องการผลิตเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสะดวกในการออกเผยแพร่ฯคงมีส่วนช่วยให้การประกาศพระธรรมวินัยนี้
มีผู้ได้รับสื่อแพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง เพราะเอกสารในการนำมาอ้างอิงประกอบการพูดนั้น เป็นหัวใจหลักในการออกเผยแผ่ในทุกๆครั้ง ค่ะ                                                                                                
                                                              คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317558081683602.60191.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994