[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

[30] 10 เมษายน 2553 มหาสารคาม

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม... หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553  ณ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ภาคบ่าย)

      การออกแจกเอกสารในครั้งนี้ ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, หนองคาย, ปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่และเพชรบูรณ์ จำนวน 29 ท่าน สมาชิกบางท่านเดินทางมารวมกันที่วัดป่าสามแยกก่อนแล้วพักที่วัด วันรุ่งขึ้นจึงพร้อมเพรียงกันที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      พวกเราแบ่งเป็น 2 ทีมใหญ่เดินในตลาด ตามร้านค้าและตามบ้านเรือน ผู้คนให้ความสนใจดีมาก ซักถามด้วยความอยากรู้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษและขอเอกสารเพิ่มหลายชุดเพื่อนำไปแจกคนอื่น

       ร้านค้าใหญ่ๆบางร้าน บอกว่ารู้สึกอึดอัดใจที่ได้รับซองผ้าป่ามาหลายซอง ทั้งพระและแม่ชีชอบนำถังสีเหลืองมาฝากวางไว้หน้าร้าน ป้ายที่ถือเป็นจุดสนใจในการศึกษาข้อความเอกสารได้เป็นอย่างดี แต่มีบางท่านปฏิเสธการรับเอกสาร
         
      /\ ยินดีในบุญกับคุณครูนุช, คุณวาสนาและคุณปาริชาติ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารเผยแพร่
      /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ที่เอื้อเฟื้อป้าย หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
      /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 
       
คำถามจากผู้รับสาร
1. นับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่า ?
2. พระจะได้เงินจากที่ไหนมาใช้ ?
3. ประท้วงหลวงตามหาบัวหรือเปล่า ?
4. คุณเกิดก่อนพระไตรปิฎกหรือ ?
5. พระไตรปิฎกเชื่อถือได้แค่ไหน ?


                                                                                        ครูนช  รายงานค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317558458350231.60192.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994