[32] 14 เมษายน 2553 หนองคาย

[32] 14 เมษายน 2553 หนองคาย

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม

หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 14 เมษายน 2553 ณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (ภาคบ่าย)

        สมาชิกส่วนใหญ่รับประทานอาหารเช้าที่วัดป่าสามแยกเรียบร้อยแล้ว จึงออกเดินทางไปรวมกัน ณ จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดกรุงเทพฯ, ขอนแก่น, หนองคาย, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, เชียงใหม่, ปราจีนบุรี,กาฬสินธุ์และประเทศเยอรมันนี รวมจำนวน 62 ท่าน เป็นครั้งแรกในการออกเผยแผ่พระธรรมวินัย ที่มีสมาชิกตัวน้อยๆ อายุต่ำสุด 4 ขวบจำนวน 2 คน  ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และได้แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนาเหมือนกับผู้ใหญ่เช่นกัน


         สถานที่ที่ได้แจกเอกสารได้แก่ บริเวณวัดโพธิ์ชัย (วัดหลวงพ่อพระใส) ตลาดพระธาตุและตลาดท่าเสด็จ ที่วัดโพธิ์ชัยนี้
คุณหมอพงษ์และทีมงานบางส่วนได้เข้าพบกับเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (เขาเชิญให้เข้าไปพบ) โดยมีคณะกรรมการวัดมาร่วมรับฟังด้วย ได้ตอบข้อซักถามต่างๆและอธิบายให้ความรู้เรื่องพระวินัยของภิกษุ ซึ่งท่านก็รับฟังด้วยดีและที่วัดโพธิ์ชัยนี้กำลังจัดงานใหญ่ มีร้านค้าต่างๆมากมายประชาชนพลุกพล่าน ต่อจากนั้นได้แจกที่ตลาดพระธาตุและตลาดท่าเสด็จ ที่นี่ประชาชนให้ความสนใจดีมาก และบอกว่าน่าจะมาทำอย่างนี้นานแล้ว

     /\ ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา ที่ให้การสนับสนุนเอกสารแผ่นพับจำนวนมาก
     /\ ยินดีในบุญกับคุณธวัชชัย สุวรรณและครอบครัวที่เอื้อเฟื้ออาหารและน้ำดื่มช่วงพักกลางวัน
     /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ 

คำถามจากผู้รับสาร
1.  มาจากไหน ?
2.  เป็นลูกศิษย์ใคร  ?
3.  ทำเพื่ออะไร  ?
4.  ทำแล้วได้อะไร  ?
5.  ใครสั่งให้ทำ  ?

 -:- ข้อเสนอแนะจากทีมงาน -:-
             
       ควรหลีกเลี่ยงการออกเผยแผ่พระธรรมวินัยในเทศกาลสาดน้ำหรือประเพณีต่าง ๆ เนื่องจากผู้คนกำลังให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอยู่ การที่เขาจะหันมาฟังเรื่องที่พวกเราจะนำเสนอในขณะนั้นจึงเป็นไปได้น้อย

                                                                                                              คุณครูนุช/  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317559075016836.60194.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994