[36] 20 เมษายน 2553 สมเด็จ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

[36] 20 เมษายน 2553

สมเด็จ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 ณ อำเภอสมเด็จ และอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

             สมาชิกที่เดินทางไปร่วมเปิดเผยพระธรรรมวินัยในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่จังหวัดขอนแก่น(4) 
จังหวัดกาฬสินธุ์(3) และประเทศกาน่า(1)

             การตอบรับของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนใจในระดับดีมาก ที่อำเภอสมเด็จพบศิษย์ของวัดพระธรรมกาย 2 ท่าน มาถ่ายภาพเคลื่อนไหวและสนทนาซักถามทีมงานอยู่ระยะหนึ่ง เขาได้ขอแผ่นพับและคู่มืออุทิศบุญที่ได้ผลไปด้วย ส่วนแม่ค้าในตลาดบอกว่า “ดีนะ ทำไมเพิ่งจะมาทำ หาคนที่จะเสียสละมาทำแบบนี้ได้ยาก ให้ทำต่อไปนะ” มีชาวบ้าน 1 ท่านแสดงความคิดเห็นว่าทุกวันนี้ภิกษุเปลี่ยนไป ไม่ทำตามพระวินัยเป็นส่วนมาก ส่วนที่อำเภอยางตลาดมี 1 ท่าน ที่ปฏิเสธการรับเอกสารและทำหน้าบึ้งเมื่อทีมงานได้ประกาศเรื่อง พระรับเงิน-ทองนั้นผิดพระวินัย เธอได้พูดว่า “ ทำบุญก็ยังบอกว่าได้บาป! ” 

   /\ ยินดีในบุญอย่างยิ่งกับกอบคำการพิมพ์  ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา   
   /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ และคุณอรุโณทัย ได้เอื้อเฟื้อขับรถยนต์นำพาสมาชิกถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ  
   /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน    ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

-:- คำถามจากผู้รับสาร :-[  -:-
              
   1. ทำไปเพื่ออะไร ?
   2. มาจากองค์กรใด ?
   3. ได้เงินจากไหนมาดำเนินการนี้ ?
   4. พระภิกษุไม่ได้ใช้เงินจะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร ?

                                                                                                     ครูนุช  / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317564591682951.60198.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994