[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

[40] 25 เมษายน 2553 ภูเขียว แก้งคร้อ มัญจาคีรี บ้านไผ่

รายงานการออกแจกสารสื่อธรรม หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ ที่ 25 เมษายน 2553 

ณ อำเภอภูเขียว, อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และ อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น        

สมาชิกทั้ง 19 ท่าน (ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ปราจีนบุรี, นนทบุรี, กรุงเทพฯ และประเทศกาน่า) เดินทางจากวัดป่าสามแยกมุ่งหน้าไปยังตลาดอำเภอภูเขียวผู้คนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ต่อจากนั้นไปที่ตลาดอำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ การตอบรับของผู้คนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก นอกจากรับแผ่นพับแล้วยังขอสติกเกอร์ติดหน้าร้านขณะนั้นเลยทีเดียว

              ที่ตลาดอำเภอมัญจาคีรีและตลาดอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ให้การตอบรับดีมากเช่นกัน พบคุณยายท่านหนึ่งบอกว่า “สมัยที่ยายเป็นสาว ไม่มีหรอกที่พระจะออกมาเดินเรี่ยไรแบบทุกวันนี้บางวันมาหลายรอบ” และคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าเคยศึกษาจากวีซีดีมาบ้าง แต่อีกรายหนึ่งเป็นหญิงต่อต้านพวกเราอย่างมากได้ตะโกนตามหลังว่า “คุณตายไปแล้วจะให้ใครมาสวด ?  พวกนี้เป็นพวกทำลายพระพุทธศาสนา !” 

 /\ ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ ที่ให้การสนับสนุนเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา   
 /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์, คุณสญชัย, คุณอรุโณทัย, คุณปาริชาติ, คุณพิชญุตม์, คุณวรัทและคุณบุษบา ที่ขับรถยนต์นำสมาชิกสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
 /\ ยินดีในบุญกับคุณพิชญุตม์ ทีให้การสนับสุนค่าน้ำมันรถ คันละ 500 บาทค่ะ
 /\ ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์และคุณสญชัย ที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันเลี้ยงอาหารเย็นแก่สมาชิก
 /\ ยินดีในบุญกับญาติธรรม 2 ท่านที่ได้สมทบค่าใช้จ่ายในการออกเผยแผ่พระธรรมวินัย   
 /\ ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ

 -:- คำถามจากผู้รับสาร

   1. ได้ทุนสนับสนุนการทำงานมาจากไหน ?
   2. ทำไปเพื่ออะไร ?

                                                                                                              คุณครูนุช /  รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317565675016176.60202.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994