[41] 26 เมษายน 2553 ขอนแก่น

[41] 26 เมษายน 2553 ขอนแก่น

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 26  เมษายน 2553 (เวลา17.30 – 20.45 น)

 ตลาดบ้านหนองใหญ่, ตลาดบ้านโนนทัน และตลาดโต้รุ่ง(หน้าสนง.ประปา) อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

จำนวนสมาชิก 22  ท่าน จากจังหวัดขอนแก่น (20) กาฬสินธุ์ (1) และประเทศกาน่า (1)   ไปแจกเอกสารที่ตลาดบ้านหนองใหญ่   ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่มีผู้คนหนาแน่น  เป็นแห่งแรกที่สติกเกอร์ไม่เพียงพอกับความต้องการของแม่ค้า   แต่มีอยู่ 1 ราย   เข้ามาถามทีมงานชายท่านหนึ่งว่า  “ แล้วเรื่องพระพุทธรูปว่าอย่างไร ? ”  ส่วนทีมงานท่านนั้นก็ให้คำตอบไปตามพระพุทธพจน์  แล้วเขาก็ส่งเอกสารกลับคืนให้ทันที  จากนั้นย้ายมาที่ตลาดบ้านโนนทัน  การตอบรับค่อนข้างดี
 
          และสุดท้ายที่ตลาดโต้รุ่งเป็นกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวเป็นส่วนมาก   หลายคนไม่รับเอกสาร   ทีมงานชายท่านเดิมพบพ่อค้ากำลังสับเนื้อไก่อยู่  เขาพูดว่า “กูจะศรัทธาก็เป็นเรื่องของกู”    แล้วเขาก็สับเขียงเสียงดังๆ เอามีด  2  เล่มเสียดสีกันไปมาแรงๆ    แต่มีแม่ค้าหลายรายที่สนใจถามและยิ้มรับเอกสาร    ส่วนข้าพเจ้าได้ยินชายผู้หนึ่งเดินคุยโทรศัพท์มือถือผ่านมาใกล้ๆคำว่า  “เขาได้ข้อมูลมาจากพระไตรปิฎก”
  
 /\   ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่ให้การสนับสนุนด้านเอกสารแผ่นพับมาโดยตลอด
 /\   ยินดีในบุญกับคุณสญชัยและคุณวาสนา ที่นำเอกสารหัวข้อกฎหมายมาร่วมเผยแผ่ประมาณ  60 กว่าชุด
 /\   ยินดีในบุญกับคุณครูนุชที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่ทีมงาน
 /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


-:- คำถามจากผู้รับสาร
            
1.  มาจากหน่วยไหน ?
2.  เอกสารพิมพ์มาจากไหน ?
3.  ที่วัดจะสร้างศาลา หรือท่านต้องจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟจะทำอย่างไร ?  


                                                                                                                  คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317565828349494.60203.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994