[42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

[42] 27 เมษายน 2553

น้ำพอง กระนวน เมืองขอนแก่น เชียงยืน

 

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

 อำเภอน้ำพอง, อำเภอกระนวน, ตลาดบ้านท่าหินจังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

การออกเผยแผ่พระธรรมวินัยวันนี้  มีสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น(16) กาฬสินธุ์ (1)และประเทศกาน่า(1)  รวม 18 ท่าน แห่งแรกคือที่ตลาดอำเภอน้ำพองให้การตอบรับดีมาก  แม่ค้าท่านหนึ่งพูดว่า "ดีใจมากที่มีคนมาแจกเอกสารแบบนี้"   ต่อจากนั้นไปที่อำเภอกระนวน  พบรถขบวนแห่ของกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดง  ได้แจกเอกสารให้พวกเขาและให้ความสนใจอ่านกันดี  พวกเราบอกว่าที่ออกแจกเอกสารนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด   คนที่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงกับขอสติกเกอร์หลายแผ่นไปแจกคนอื่นด้วย  .... ส่วนตลาดบ้านท่าหินและตลาดอำเภอเชียงยืนนั้นให้การตอบรับดีมากเช่นกัน  แต่มี 1 รายที่ต่อต้านการเผยแผ่ของพวกเรามาก

                  
         /\   ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์  ที่ให้การสนับสนุนแผ่นพับ นำการเผยแผ่สู่เป้าหมายที่วางไว้ทุกแห่งได้ดี
         /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณอรุโณทัย,คุณเสรีย์และคุณบุษบา  ที่ให้บริการรถยนต์รับ - ส่ง สมาชิกถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
         /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ
 
-:- คำถามจากผู้รับสาร

         1. เคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือ ?
         2. รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไร ? 
                                                            
 
                                                                                 คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317578711681539.60208.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994