[42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เชียงยืน

[42] 27 เมษายน 2553 น้ำพอง กระนวน เชียงยืน

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา  

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

 อำเภอน้ำพอง, อำเภอกระนวน, ตลาดบ้านท่าหินจังหวัดขอนแก่น และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

การออกเผยแผ่พระธรรมวินัยวันนี้  มีสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น(16) กาฬสินธุ์ (1)และประเทศกาน่า(1)  รวม 18 ท่าน แห่งแรกคือที่ตลาดอำเภอน้ำพองให้การตอบรับดีมาก  แม่ค้าท่านหนึ่งพูดว่า "ดีใจมากที่มีคนมาแจกเอกสารแบบนี้"   ต่อจากนั้นไปที่อำเภอกระนวน  พบรถขบวนแห่ของกลุ่มชุมนุมคนเสื้อแดง  ได้แจกเอกสารให้พวกเขาและให้ความสนใจอ่านกันดี  พวกเราบอกว่าที่ออกแจกเอกสารนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด   คนที่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงกับขอสติกเกอร์หลายแผ่นไปแจกคนอื่นด้วย  .... ส่วนตลาดบ้านท่าหินและตลาดอำเภอเชียงยืนนั้นให้การตอบรับดีมากเช่นกัน  แต่มี 1 รายที่ต่อต้านการเผยแผ่ของพวกเรามาก

                  
         /\   ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์  ที่ให้การสนับสนุนแผ่นพับ นำการเผยแผ่สู่เป้าหมายที่วางไว้ทุกแห่งได้ดี
         /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณอรุโณทัย,คุณเสรีย์และคุณบุษบา  ที่ให้บริการรถยนต์รับ - ส่ง สมาชิกถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
         /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ
 
-:- คำถามจากผู้รับสาร

         1. เคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือ ?
         2. รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างไร ? 
                                                            
 
                                                                                 คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317578711681539.60208.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994