[44] 28 เมษายน 2553 โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

[44] 28 เมษายน 2553

โกสุมพิสัย พระยืน เมืองขอนแก่น

 

รายงานการออกแจกเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 28 เมษายน  2553

 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, อำเภอพระยืน, สี่แยกบ้านทุ่ม, บึงทุ่งสร้าง  

ตลาดบ้านดอน และซอยบาดาลติดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 ทีมงานที่ร่วมประกาศพระธรรมวินัยวันนี้จำนวน 20 ท่าน (ขอนแก่น 19) และ(ประเทศกาน่า 1)
การตอบรับเอกสารที่อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอพระยืนดีมาก   จากนั้นมาที่สี่แยกบ้านทุ่มซึ่งมีตลาดคลองถม   ที่นี่ทีมงานส่วนหนึ่งได้แจกเอกสารไปแล้ว    แต่เจ้าของตลาดมาพบภายหลัง   จึงไม่อนุญาตให้แจกต่อไป   ทีมงานชายท่านหนึ่งได้อธิบายเหตุผลเพื่อขออนุญาตแต่เขายังยืนกรานคำเดิม    แม่ค้าหลายรายไม่พอใจเจ้าของตลาดบอกว่า   “ เขามาแจกฟรี  ก็ยังมาห้ามอยู่ได้  คนที่สนใจยังไม่ได้เอกสารก็มี ”    

            ส่วนแห่งอื่นการตอบรับของประชาชนดีมากเช่นกัน  โดยเฉพาะซอยบาดาลซึ่งเป็นชุมชนที่นักศึกษาอาศัย
อยู่จำนวนมาก    ป้ายเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจได้มากทีเดียว    จึงง่ายต่อการแจกเอกสารและหมดลงอย่างรวดเร็ว
ส่วนสติกเกอร์นั้นตามร้านค้ามีผู้สนใจจำนวนมากเช่นกัน

              /\  ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์จังหวัดพะเยา  ที่สนับสนุนแผ่นพับและสติกเกอร์เพื่อการเผยแผ่
              /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์ที่เอื้อเฟื้ออาหารค่ำและคุณหัฏฐกรที่เอื้อเฟื้อน้ำดื่มแก่ทีมงาน
              /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ     

                                                                                                               คุณครูนุช / รายงา

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317566515016092.60205.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994