[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

[46] 1-2 พฤษภาคม 2553 พล โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2553

 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

             หลังจากถวายจังหันเช้าแด่สงฆ์ที่คลินิกคุณหมอพงษ์ และรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว  ทีมงานได้เดินทางออกจากขอนแก่น  ไปแจกเอกสารที่อำเภอพล   จากนั้นไปที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งเป็นจุดนัดหมายการพบกันของทีมงาน คือ สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดกรุงเทพฯ, ปราจีนบุรี, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, นครราชสีมา,หนองคาย, เพชรบูรณ์ ประเทศนิวซีแลนด์และประเทศกาน่า  รวมสมาชิกประมาณ 49  ท่านค่ะ

            เมื่อพร้อมเพรียงกันดีแล้วผู้ถือป้ายเป็นหัวหน้านำทางแจกเอกสารไปตามตลาดย่าโม, ตลาดไนท์พลาซ่า, ตลาดแม่กิมเฮ็ง และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีส่วนที่ตลาดเซฟวัน และตลาดไนท์บ้านเกาะนั้นเป็นสถานที่ส่วนบุคคล  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่อนุญาตให้แจกเอกสารสื่อธรรม  ทีมงานส่วนหนึ่งเดินทางกลับกรุงเทพฯ ,ขอนแก่น,และวัดป่าสามแยกในคืนวันที่ 1 พ.ค. 53  อีกส่วนหนึ่งเข้าพักที่โรงแรม “ริช” จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเตรียมตัวออกประกาศพระธรรมวินัยต่อในวันรุ่งขึ้น 
                    
             เช้าวันที่ 2 พ.ค. 53   สมาชิกชุดสุดท้ายทั้งสิ้น  22 ท่านตั้งใจจะไปแจกเอกสารที่สถานีขนส่งบขส. 2  แต่ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีไม่อนุญาต  เพราะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอีกเช่นกัน   จึงเดินทางไปเผยแผ่ฯต่อที่อำเภอปักธงไชย , ตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญนาค จังหวัดนครราชสีมา  ... จากนั้นไปแจกต่อที่อำเภอนางรอง และอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ (มีสมาชิกมาสมทบอีก 5 ท่าน) หลังจากนั้นเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ แจกที่ตลาดไนท์ พลาซ่าและตลาดสดเทศบาลเป็นจุดสุดท้าย  (ที่นี่สมาชิกยังคงเหลือ 22 ท่านเช่นเดิม)
  
           การตอบรับเอกสารในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก   เข้าใจ  เห็นด้วยกับการออกแจกเอกสารเช่นนี้
อยากให้ทำต่อไป  นอกนั้นมีบ้างที่ไม่รับเอกสาร   ไม่เห็นด้วยกับข้อความในเอกสาร   ส่วนคำถามก็จะคล้ายๆกับจังหวัดอื่นๆ  ซึ่งเป็นคำถามซ้ำๆที่เคยรายงานผ่านไปแล้วค่ะ


             
            /\  ยินดีในบุญกับคุณน้อย (กอบคำการพิมพ์ จังหวัดพะเยา)  ที่จัดพิมพ์แผ่นพับเอกสารสื่อธรรม หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา   เพื่อการเผยแผ่ทุกพื้นที่ที่ผ่านมา          
            /\  ยินดีในบุญกับคุณศิวพร, คุณบุญช่วย,คุณหมอพงษ์, คุณปาริชาติ, คุณคณพศ, คุณพิชญุตม์,
 คุณธนิต, คุณเสรีย์, คุณทรัพย์ทวี, คุณบุษบา, และคุณธวัชชัย ที่ได้อำนวยความสะดวกและบริการเรื่องยานพาหนะแก่ทีมงานถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ   ค่ะ       
            /\  ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์, คุณครูนุช, คุณจงกลวรรณ,คุณวาสนา และคุณปาริชาติ ที่จัดทำเอกสารเพิ่มเติมด้วยตนเองมาร่วมเผยแผ่ในครั้งนี้ค่ะ
            /\  ยินดีในบุญกับคุณพิชญุตม์ที่ร่วมสมทบค่าอาหาร 3,000 บาท, คุณวิสันต์ 400 บาท และท่านอื่นๆที่ไม่ได้ระบุนาม และระบุจำนวนเงินในที่นี้  รวมทั้งร้านโอ่งน้ำมือถือสมทบค่าเอกสารจำนวน 500 บาท
            /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเผยแผ่พระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


                                                                                 คุณครูนุช/ รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317582081681202.60209.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994