[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

[49] 4 พฤษภาคม 2553 เชียงราย พะเยา

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.เชียงราย (ช่วงเช้า)

          ทีมงานฯ มาร่วมงานกันวันนี้ จาก จ.สุโขทัย,จ.ตาก,จ.ลำปาง,จ.พะเยา,จ.เชียงราย,จ.เชียงใหม่,จ.กรุงเทพฯ, จ.เพชรบูรณ์,จ.ชัยนาท,และ จ.นครราชสีมา 
รวม 29 ท่านออกจากที่พักเวลาประมาณ 7.00 น. เดินจากหน้าร้านสุภาพรไปยัง ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง(จ.เชียงราย) โดยมีรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
พร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง เปิดเสียงสปอตหยุดบาปและคำแถลงการณ์อบุาสกอุบาสิกาฯ ตลอดทาง
          ในวันนี้เป็นวันนัดประชุมของหน่วยงานราชการ อ.เมือง มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน, กำนัน, อบต., ปลัดอำเภอ, นายอำเภอ ฯลฯ ในการที่ทีมงานฯ
สามารถเข้าไปแจกเอกสารสื่อธรรมหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาได้นั้น เนื่องจากท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตไว้ล่วงหน้าแล้ว 
และในวันนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านนายอำเภอ รวมทั้งข้าราชการท่านอื่นๆ ด้วยค่ะ  ^-^


/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี,คุณพิกุล มูตะ และ คุณสุเรนทร์ สาระภา ในการเอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี ในการเอื่้อเฟื้ออาหารเช้าและที่พัก และยินดีในบุญกับคุณสุเรนทร์ สาระภา ในการเอื้อเฟื้อที่พักบางส่วน
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี ในการเอื่้อเฟื้อป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา จำนวน 2 ป้าย
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ในการเอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณศิวพร สูตรสุวรรณ(พี่แมว)ในการร่วมสนับสนุนค่าเดินทางของทีมงานฯจากกรุงเทพฯไปเชียงราย 2 ท่าน จำนวน 1,200.-บาท
/\ และยินดีในบุญกับคุณวิสันต์ เทียมเกรียงไกร และทีมงานฯ ในการเอื้อเฟื้อเสียงสปอตและเสียงอ่านคำแถลงการณ์อุบาสกอุบาสิกาผู้พระธรรมวินัย ค่ะ ^-^

 

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ตลาดอาเขต อ.เมือง จ.พะเยา(ช่วงบ่าย)

          พ่อค้า,แม่ค้า รวมทั้งผู้คนในตลาดฯให้การตอบรับเป็นอย่างดี บางท่านก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกกันมาบ้างแล้วและเห็นด้วย และหลายท่านก็เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้ค่ะ ^-^
รถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาและเครื่องขยายเสียง มีส่วนช่วยได้ดีมาก เมื่อผู้คนได้ยินได้ฟังและได้อ่านแล้วก็เดินมาขอเอกสารด้วยตนเองโดยเราไม่ต้องอธิบาย
และก็มีบางท่านอีกเช่นกันที่ไม่เห็นด้วย แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งไม่สามารถดึงกำลังใจของทีมงานฯให้ท้อแท้ได้ แม้แดดจะร้อนสักเพียงใดทีมงานฯพร้อมใจกันสู้ ไม่หวั่นค่ะ ^-^

/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี, พี่น้อย(กอบคำการพิมพ์),คุณพิกุล มูตะ และ คุณสุเรนทร์ สาระภา ในการเอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงฯ
/\ ยินดีในบุญกับคุณพิกุล มูตะ และ คุณสุเรนทร์ สาระภา ในการเอื้อเฟื้ออาหารในมื้อเที่ยง 
/\ ยินดีในบุญกับคุณสุคำ กอบคำ (พี่น้อย_กอบคำการพิมพ์) ในการเอื้อเฟื้ออาหารมื้อเย็น 
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง,คุณลุงตึ๋ง-คุณป้าจี้,คุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ, พี่สมพล-พี่อ้อย,พี่พิกุล และคุณประสิทธิ์ ในการเอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทาง
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ในการเอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมเครื่องขยายเสียง 
/\ และยินดีในบุญกับทีมงานฯทุกท่านที่ร่วมช่วยกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อยางรถยนต์ และเครื่องขยายเสียงอันใหม่ ให้คุณประสิทธิ์ บำรุง ค่ะ  ^-^

หนังสือพิมพ์เชียงรายลงข่าว รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างครับ

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/another/696-other01

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317590375013706.60216.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994