[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

[50] 5 พฤษภาคม 2553 เด่นห้า เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณ ตลาดเด่นห้า อ.เมือง จ.เชียงราย          

        ในช่วงเช้า คุณประสิทธิ์ ขับรถ เปิดเครื่องขยายเสียงประกาศคำแถลงการณ์อุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัยและสปอตหยุดบาปรอบ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ในระหว่างขับรถประกาศฯรอบอำเภอเมือง ก็มีผู้คนที่อยู่ในบ้านและร้านค้าเดินออกมาขอรับเอกสารฯ เพื่อไปศึกษา /\ หลังจากนั้นในตอนเย็น ทีมงานฯก็ได้เดินทางไปแจก
เอกสารฯ ที่ตลาดเด่นห้า ได้รับการตอบรับดีมาก บางรายมาขอร่วมแจกเอกสารฯด้วย ซึ่งทีมงานฯได้ให้เอกสารฯไปศึกษาดูก่อนเท่านั้น ภาพที่ประทับใจมากๆ ก็คือมีหลายท่าน
ที่เดินออกมาจากบ้าน และร้านค้า เพื่อมาขอรับเอกสารฯ ทั้งๆ ที่กำลังจะปิดบ้าน,ร้านค้าแล้ว และบางท่านก็พูดว่า"จะไปประท้วงเรื่องนี้ที่ไหนผมจะไปช่วยเต็มที่ครับ" ;D


/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง และ คุณป้าสุภาพร สวัสดี ในการเอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา และเอกสารชี้แจงประกอบฯ
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง และ คุณป้าสุภาพร สวัสดี ในการเอื่้อเฟื้ออาหารและที่พัก
 /\ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ในการเอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา พร้อมเครื่องขยายเสียง ค่ะ  ^-^

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317662971673113.60230.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994