[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[52] 7 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ ที่  7 พฤษภาคม  2553  
ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317583258347751.60210.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994