[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

[53] 7 พฤษภาคม 2553 สันกำแพง

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง 

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดบ่อสร้าง, ตลาดอุ๊ยทา, ตลาดนัดคนเดิน(หลังคาร์ฟู) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

          ทีมงานฯ มาร่วมงานกันวันนี้ จาก จ.สุโขทัย,จ.ตาก,จ.ลำปาง,จ.พะเยา,จ.เชียงราย,จ.เชียงใหม่,จ.กรุงเทพฯ, จ.เพชรบูรณ์,จ.ชัยนาท,และ จ.นครราชสีมา รวม 25 ท่าน
การปฏิบัติงานของทีมงานฯ ยังคงใช้รถเครื่องขยายเสียงเหมือนเดิม ทำให้แจกเอกสารฯ ง่ายขึ้น เพราะแต่ละท่านได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจ และเปิดใจรับเอกสารสื่อธรรม 
ที่ทีมงานฯนำไปแจก และก็มีบางท่านที่เดินเข้ามาขอเอกสารฯเอง และบางท่านก็ขอคำอธิบายเพิ่มเติม ท่านใดสนใจวิธีการทำบุญมากๆ ทีมงานฯก็จะแจกหนังสือคู่มืออุทิศบุญฯ
ไปพร้อมเอกสารฯด้วยค่ะ บางท่านได้รับหนังสือฯแล้วเกิดความดีใจ ยกมือไหว้ทีมงานฯพร้อมกล่าวขอบคุณ /\ บางท่านก็มีความเห็นขัดแย้งในตอนต้น แต่เมื่อทีมงานช่วยกัน
อธิบายเหตุผลและข้อมูลต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา จึงเกิดความเข้าใจและเห็นด้วยในที่สุด ค่ะ  ^-^


/\ ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์),ท่านพลตรีคำนึง-คุณป้าสุภาพร สวัสดี,คุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง แม่นยำ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงฯ
/\ ยินดีในบุญกับคุณพี่สมพล-พี่สมดา(พี่อ้อย) วิทวัสพันธุ์ ที่เอื่้อเฟื้ออาหารมื้อเช้าและที่พัก 
/\ ยินดีในบุญกับคุณกชพร ภครัชต์กุล(คุณพก) และ ครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อ อาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง,คุณลุงตึ๋ง-คุณป้าจี้,คุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ, พี่สมพล-พี่อ้อย,พี่พิกุล,คุณเอสโซ่-คุณเดือน ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317665205006223.60231.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994