[54] 8 พฤษภาคม 2553 เมืองเชียงใหม่

[54] 8 พฤษภาคม 2553

เมืองเชียงใหม่

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณสถานที่ ตลาดวโรรส, ตลาดต้นลำใย, ตลาดธานินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

          ได้รับการตอบรับดีมากค่ะ แม่ค้าที่อยู่ในร้าน ได้ยินเสียงประกาศฯจากทีมงานฯ พอถึงจังหวะที่ทีมงานฯเดินผ่าน ก็รีบเดินออกมารับเอกสาร
ด้วยอาการต้อนรับและยินดี ^-^ผู้คนที่อยู่ตามถนน หรือ กำลังขับรถอยู่ ได้ยินได้ฟังจากเครื่องขยายเสียง พอเดินผ่านทีมงานฯก็รีบรับเอกสารไปศึกษา   
เจอพระหลายรูปมาเดินในสถานที่อโคจร ทีมงานฯ จึงช่วยกันถวายเอกสารฯสื่อธรรม ในส่วนที่กล้าตำหนิ ก็ตำหนิออกเสียงดังๆ ส่วนหนึ่งก็ตำหนิในใจ 
และมอบเอกสารฯให้ไปเรียนรู้และศึกษา  ผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยและไม่ได้มาต่อว่าหรือขัดขวางทีมงานฯแต่ประการใด เพียงแต่ไม่รับเอกสารเท่านั้น ค่ะ  ^-^

    
/\ ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์),คุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง แม่นยำ, คุณพี่พิกุล มูตะ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงฯ
/\ ยินดีในบุญกับคุณพี่สมพล-พี่สมดา(พี่อ้อย) วิทวัสพันธุ์ ที่เอื่้อเฟื้ออาหารเช้า-เย็น และที่พัก 
/\ ยินดีในบุญกับคุณกชพร ภครัชต์กุล(คุณพก) และ ครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อ อาหารกลางวัน
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงมงคล-คุณป้าโฉมยง,คุณลุงตึ๋ง-คุณป้าจี้,คุณลุงโรจน์-คุณป้าพรรณ, พี่สมพล-พี่อ้อย,พี่พิกุล,คุณเอสโซ่-คุณเดือน ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317666725006071.60232.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994