[56] 8-9 พฤษภาคม 2553 กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

[56] 8-9 พฤษภาคม 2553

กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร นครพนม

 

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม  2553  ณ. อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี,  อำเภอวาริชภูมิ ตลาดโต้รุ่งและตลาดเลี่ยงเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันอาทิตย์ที่  9 พฤษภาคม  2553   ณ. ตลาดสดเทศบาลอำเภอเมือง ,อำเภอพระธาตุพนม, ตลาดอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, อำเภอพังโคนและอำเภอสว่างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

          การออกเผยแผ่พระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองในครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมงานจากจังหวัดขอนแก่น(15) นครพนม(5), หนองคาย(3), กรุงเทพฯ(3), กาฬสินธุ์(2), ปราจีนบุรี(1), ร้อยเอ็ด(1) และประเทศกาน่า(1)  รวมจำนวน 31  ท่าน

        ทีมงานส่วนหนึ่งเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นแล้วแวะรับสมาชิกที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นแจกเอกสารไปตามอำเภอต่างๆตามรายทางที่ผ่าน ส่วนหนึ่งเดินทางมาพร้อมเพรียงกันที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครเวลา 15.00 น. และได้แจกเอกสารตามตลาดต่างๆจนถึงเวลาสมควร  จึงเดินทางไปพักในจังหวัดนครพนม  แจกเอกสารทั้งภาคเช้า  ภาคบ่ายและภาคค่ำ    ส่วนการตอบรับเอกสารและความสนใจของประชาชนในถิ่นดังกล่าว ให้ความสนใจดีมาก   มีการซักถามเหตุผลของการออกมาแจกเอกสาร  การระบายความรู้สึกของเขาที่ไม่ศรัทธาเมื่อเห็นภิกษุมาเรี่ยไรอยู่เป็นประจำ   หลายท่านฟังแล้วมีความเข้าใจในการให้ทานที่ถูกต้องมากกว่าเดิม  และขอบคุณที่ทีมงานนำมาเผยแผ่ให้ทราบ   หลายท่านขอเอกสารและแผ่นสติกเกอร์หลังจากได้อ่านเอกสารผ่านไปแล้ว ทีมงานที่เดินตามหลังได้อธิบายเพิ่มเติมเมื่อผู้รับสารมีข้อข้องใจซักถาม    ทำให้การทำงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น  เรียบร้อย   ผู้คนสนใจและตอบรับดีมาก   มีบางท่านเกรงว่าพวกเราจะมาเรี่ยไร และเป็นศาสนาคริสต์ เขาจึงไม่รับเอกสารก็มี   นอกจากนั้นญาติธรรมจากจังหวัดสกลนครและนครพนมก็ได้เดินทางมาร่วมแจกเอกสารกับทีมงานด้วย จำนวน 5 ท่าน  และแยกย้ายกันกลับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว

       สำหรับแผ่นพับที่นำไปแจกในครั้งนี้พวกเราได้ให้โรงพิมพ์ที่ขอนแก่น  ดำเนินการได้ทันเวลาตามจำนวนที่ต้องการ  ได้เปลี่ยนโลโกใหม่บนมุมซ้าย เนื้อหาเหมือนเดิมทุกประการ ส่วนหนึ่งเพื่อนร่วมทีมงานได้จัดพิมพ์ด้วยเครื่องตนเองมาร่วมเผยแผ่ด้วย    

         /\  ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ที่ได้เอื้อเฟื้อแผ่นสติกเกอร์(นำมาจากวัด) ที่เพียงพอกับผู้ที่ต้องการรับ
         /\  ยินดีในบุญกับคุณประนงค์ศรี  ณ นครพนม, คุณพิไลวรรณ  อุ่นไธสง ,คุณอิทธิพล – คุณมณีรัตน์ รัตนชัยและคุณสมบัติ   ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทีมงานทุกท่าน   รวมทั้งร่วมสมทบทุนสนับสนุนการออกเผยแผ่พระธรรมวินัยแก่ทีมงานอีกด้วย 
         /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณครูนุชและคุณวาสนา ที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 10,000 แผ่น
         /\  ยินดีในบุญกับ คุณปาริชาติ, คุณสญชัยและคุณวาสนา ที่นำเอกสารพิมพ์เองมาเผยแผ่เพิ่มเติม      
         /\  ยินดีในบุญกับคุณเจษฎากร  ธรรมปัญญา(ประเทศกาน่า) ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ทีมงาน  
         /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณเสรีย์,คุณคณพศ, คุณธวัชชัยและคุณปาริชาติ   ที่ขับรถยนต์นำทีมงานถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
         /\  ยินดีในบุญกับคุณอ้น (กรุงเทพฯ)ที่สนับสนุนค่าน้ำมัน 1,000 บาท และทุกท่านที่มิได้ระบุนามในที่นี้    ที่ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
         /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่ส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ

       ส่วนคำถามจากผู้รับสาร นั้นเป็นคำถามซ้ำๆเหมือนที่เคยรายงานผ่านมาแล้ว  ค่ะ

                                                                                                           คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317585071680903.60211.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994