[59] 13 พฤษภาคม 2553 อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[59] 13 พฤษภาคม 2553

อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน

และอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

แจกเอกสาร หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553    ตลาดอำเภอแม่สาย, ตลาดอำเภอเชียงแสน, ตลาดอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 

          วันนี้ทีมงานฯ ได้เข้าไปแจกในตลาดของแต่ละอำเภอ โดย คุณประสิทธิ์ ขับรถเปิดเครื่องขยายเสียงวิ่งวนรอบตลาด  ในส่วนของทีมงานฯที่เดินแจก
ก็เดินเข้าไปในตลาด เพือแจกให้กับ พ่อค้า,แม่ค้า และคนทีมาซื้อของในตลาด กระแสการตอบรับจากผู้รับแจกดีมาก ค่ะ  ^-^  ได้เจอครอบครัวหนึ่งที่อ.แม่สาย 
กำลังเดินซื้อของในตลาด เมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงของทีมงานฯ และอ่านป้ายฯแล้ว เห็นด้วย จึงขอเอกสารฯไปประมาณ 50 ชุด เพื่อนำไปแจก
ในงานประชุม อบต. และ ที่ตลาด อ.แม่จัน ก็มีผู้รับแจกท่านหนึ่งมาขอเอกสารฯอีก 50 ชุด เพื่อนำไปแจกในงานประชุม กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยค่ะ  ^-^
              
/\ ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์), คุณพี่พิกุล มูตะ, คุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง และ คุณป้าสุภาพร สวัสดี ที่เอื้อเฟื้อที่พัก และ อาหาร
/\ ยินดีในบุญกับคุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ(ลุงตึ๋ง) และ คุณศุภวรรณ ไชยดวง(ป้าจี้) ที่เอื่้อเฟื้ออาหารกลางวัน 
/\ ยินดีในบุญกับคุณศศินาฏ  แสงแก้ว(พี่แอ๊ด) และ คุณเจตนิพัทธ์ เยาว์ธานี(คุณอู๊ด) ที่เอื้อเฟื้อ อาหารเย็น
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงตึ๋ง-คุณป้าจี้, คุณเจตนิพัทธ์ เยาว์ธานี(คุณอู๊ด) , คุณพี่พิกุล  มูตะ ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางค่ะ  ^-^

ภาพเหตุการณ์แจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ^-^

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317675671671843.60238.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994