[60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

[60] 13 พฤษภาคม 2553 ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม   หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดี ที่ 13  พฤษภาคม  2553    

... ณ อำเภอเขาสวนกวาง, ตลาดคนเดินในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ...

อำเภอโนนสะอาด, อำเภอกุมภวาปี, อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี และอำเภอท่าคันโท  จังหวัดกาฬสินธุ์

      ในการนี้ประกอบด้วยสมาชิกผู้มาร่วมเปิดเผยพระธรรมวินัยจากจังหวัดขอนแก่น  13  ท่าน, กรุงเทพฯ  3 ท่าน และปราจีนบุรี 1 ท่าน รวม  17 ท่าน  โดยมีคุณหมอพงษ์  ปทุมนากุล  เป็นหัวหน้าทีมงาน

      สภาพอากาศในวันนี้ร้อนจัด  แต่ทีมงานก็ยังทำงานนี้ด้วยความเข้มแข็ง  ไม่มีท่านใดเจ็บป่วย  ผู้คนส่วนมากให้ความสนใจรับเอกสารดี  บางท่านก็ไม่รับ  แม่ค้าพ่อค้าบางรายเข้าใจว่าพวกเราจะมาเรี่ยไรจึงหยิบเงินมาให้   ทีมงานได้ปฏิเสธการรับเงินทันที   ได้แจกคณะรถทัวร์นำเที่ยว 2 คันรถทุกคน   หลังจากแจกเอกสารแล้วจะเห็นผู้คนที่สนใจอ่านจำนวนมาก    พร้อมกับซักถาม  ข้อสงสัยต่างๆ   และตำหนิภิกษุที่มาเรี่ยไรบ่อยๆ   ได้ให้ข้อมูลตามพระไตรปิฎกจึงเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น    เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอศรีธาตุได้รับเอกสารและเห็นด้วยอย่างยิ่งและจะดำเนินการกับภิกษุที่มาเรี่ยไรเป็นอาจิณ

    /\  ยินดีในบุญกับคุณสุคำ  กอบคำ  จังหวัดพะเยา ที่ได้เอื้อเฟื้อเอกสารพร้อมสติกเกอร์ เพียงพอในการแจก 
    /\  ยินดีในบุญกับคุณวาสนาและคุณปาริชาติที่ จัดพิมพ์เอกสารมาเผยแผ่เพิ่มเติม
   /\  ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณบุษบาและคุณปาริชาติที่ให้บริการรถยนต์นำทีมงานเผยแผ่ธรรมวินัย  ให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ
    /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน   ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


            -: คำถามจากผู้รับสาร :-

1.การที่ถวายเงินให้พระด้วยความบริสุทธิ์เป็นบาปด้วยหรือ ?
2.พระต้องเดินทาง  โยมต้องนิมนต์มาสวดในงานต่างๆ ถ้าไม่ใส่ซอง(เงิน)จะทำอย่างไร?


                                                                                                 คุณครูนุช / รายงาน

*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม หยุด!  ทำร้ายพระพุทธศาสนา  ค่ะ   :-[

/\  ยินดีในบุญกับทีมงานเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม  หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา    ทุกท่านค่ะ    :-[

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317586435014100.60212.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994