[62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

[62] 15 พฤษภาคม 2553

ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย...กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย    วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม  2553

   ณ.  อำเภอโพนทอง,  อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด,   อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตลาดเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ , ตลาดนากลาง, ตลาดนิกรธานี, ตลาดโต้รุ่ง,  ตลาดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

              การเดินทางไปเผยแผ่พระธรรมวินัยครั้งนี้    หัวหน้านำทีมเดินทางและวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าคือ คุณเสรีย์  ชะโน ซึ่งเป็นการเดินทาง 3 จังหวัดเป้าหมายสุดท้ายในภาคอีสานคือ อำนาจเจริญ, อุบลราชธานีและศรีสะเกษ   ( รวม 19 จังหวัด )  จุดแรกที่ได้แจกเอกสารคืออำเภอโพนทอง   นับเป็นอำเภอแรกที่พบว่ามีการรับเอกสารน้อยที่สุด 50 %  ของคนที่รับจะเป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่   ผู้คนที่ตลาดหนาแน่นมากจนคล้ายงานเทศกาลประจำปี   แต่เขาไม่สนใจเลย  จึงรีบพากันย้ายไปที่อื่น  ( พวกเราที่นั่งในรถคุณเสรีย์  พูดกันว่าไม่มีใครได้โอนบุญล่วงหน้าให้เทวดาผู้เป็นใหญ่และบริวารที่รักษาเมืองนั้น )   จึงบอกกันโอนบุญ   สถานที่ต่อๆมาการรับเอกสารจึงดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและแจกง่ายอย่างรวดเร็ว 


         ในการนี้ครูอภิชัย รากแก่นและคณะ ได้มารอพวกเราที่ตลาดเทศบาลอำนาจเจริญ  ส่วนคุณหมอพงษ์และคุณบุษบาได้เดินทางจากขอนแก่นมาสมทบในภาคบ่าย   การตอบรับเอกสารในจุดดังกล่าว  โดยภาพรวมเป็นที่สนใจและประทับใจคนแจกมาก  แม้อากาศจะร้อนจัด(สุดๆ)  ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่ฯ    และแจกเอกสารจนถึงช่วงค่ำ  หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารแล้วจึงเข้าพักที่ชยางกูร พาเลซ โดยคุณเกรียงศักดิ์  วิริยสัทธาวัฒน์ เจ้าของสถานที่ได้ร่วมแจกเอกสารด้วย

 

  /\  ยินดีในบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
                                                                                                   คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317679248338152.60240.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994