[63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม

[63] 16 พฤษภาคม 2553

อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม

รายงานการออกแจกเอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

โดย ... กลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย   วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม  2553

  ...............  ณ.ตลาดบ้านดู่   ,   อำเภอวารินชำราบ  ,   ตลาดเจริญศรี   จังหวัดอุบลราชธานี  ...............

ตลาดโต้รุ่งและตลาดสถานีรถไฟ, ตลาดอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

           รับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้ว  จึงแจกเอกสารต่อที่ตลาดบ้านดู่  แล้วข้ามฝั่งไปยังอำเภอวารินชำราบ, ตลาดเจริญศรี
ระยะที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนี้   มีคุณแม่บางรัก พัมทะวัง(ประเทศลาว) พร้อมคณะได้เดินทางมาร่วมแจกเอกสารในช่วงภาคบ่ายด้วย   การตอบรับเอกสารของผู้คนส่วนใหญ่เป็นที่น่ายินดีที่ให้ความสนใจ  และมีทั้ง สงสัย  ลังเล  ซักถาม   งุนงง  เป็นปกติอยู่แล้ว

  :-  ในกิจกรรม เผยแผ่เอกสารสื่อธรรมหยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  ทั้งสองวันดังกล่าวนี้   
    /\ ขอร่วมอนุโมทนา ...

              /\   ยินดีในบุญกับกอบคำการพิมพ์ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับจำนวนมาก (นำมาจากวัดป่าสามแยก) รวมเอกสารทางกฎหมาย แล้วจ้างโรงพิมพ์ที่ขอนแก่นพับด้วยเครื่องพับนำไปแจกในครั้งนี้จำนวน  10,000 ชุด   และร่วมสมทบเงินในกิจรรมครั้งนี้จำนวน 2, 000 บาทค่ะ
              /\   ยินดีในบุญกับคุณหมอพงษ์,คุณเสรีย์, คุณธวัชชัย,คุณบุษบา,คุณปาริชาติและคุณครูอภิชัย ที่นำรถบริการให้ความสะดวกในการเดินทางแก่ทีมงานอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดการทำงาน
              /\   ยินดีในบุญกับคุณป้าธนพรและคุณครูนุชที่เอื้อเฟื้อข้าวเหนียวกล่องใหญ่และน้ำดื่มบริการทีมงานทุกท่าน   
              /\   ยินดีในบุญกับทีมงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมงานเผยแผ่พระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ทั้งได้สมทบเงินตามกำลังศรัทธาเข้ากองกลาง  เพื่อแบ่งเป็นค่าอาหาร,  ค่าจัดทำเอกสารและค่าน้ำมันรถยนต์
              /\   ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง  ค่ะ


         อนึ่ง   การเผยแผ่ธรรมวินัยครั้งนี้เป็นการรวมสมาชิก  32   ท่าน   ได้แก่จากจังหวัดขอนแก่น(15) กรุงเทพฯ (3)  หนองคาย (3)เพชรบูรณ์ (2) ,ปราจีนบุรี (1) อุบลราชธานี (1) ,อำนาจเจริญ(2) , กาฬสินธ์ (1 )  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (4) 


                                                                                         /\  ยินดีในบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
                                                                                                         คุณครูนุช / รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317681048337972.60241.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994