[69] 30 พฤษภาคม 2553 อำเภอในชัยภูมิและนครราชสีมา

[69] 30 พฤษภาคม 2553

อำเภอในชัยภูมิและนครราชสีมา

รายงานการออกแจกเอกสาร  หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 30  พฤษภาคม  2553 

  ตลาดอำเภอจัตุรัส ตลาดหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส ตลาดอำเภอเนินสง่า

ตลาดตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ตลาดอำเภอบ้านเหลื่อม ตลาดอำเภอคง ตลาดอำเภอพิมาย อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

           การออกแจกเอกสารในครั้งนี้  ประกอบด้วยสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น (9)  กรุงเทพฯ (4) เพชรบูรณ์ (3)  นครราชสีมา (5) กาฬสินธ์ (1)  และปราจีนบุรี (1)  จำนวน 23 ท่าน  ... โดยเดินในตลาด  และตามร้านค้า  ผู้คนให้ความสนใจดีพอสมควร  แม่ค้าบางรายดีใจที่เรานำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาเผยแพร่  แต่ก็มีการต่อว่าบ้างเล็กน้อยที่เรามาช้าเกินไป  เพราะเมื่อวานเพิ่งมีพระมาเดินเรี่ยไรเงิน  ตนเองก็หลงให้เงินไปแล้ว  โดยไม่รู้เลยว่ามันเป็นบาปมาก!!!    


         แม่ค้าบางรายเมื่อได้รับใบกฎหมายที่มีข้อความว่า  “พระภิกษุและสามเณร  ที่รับเงิน รับทอง  เป็นผู้ทำผิดพระวินัยบัญญัติและกฎหมายอาญา”  ก็รีบนำใบดังกล่าวติดหน้าร้านทันที  เพื่อป้องกันพระมารบกวน  และเบื่อหน่ายในพฤติกรรมของพระมานานแล้ว   แม่ค้าบางรายก็รู้สึกผิดมากที่เคยถวายเงินให้พระมานาน  โดยไม่รู้ว่าเป็นบาปและเป็นการส่งเสริมทำให้พระผิดศีลต้องอาบัติ  แต่ก็มีบางคนที่มีความเห็นโต้แย้งกับการที่พวกเราเอาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาประกาศ  เพราะกลัวว่าเราจะทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายพระพุทธศาสนา  เราผู้ไปแจกสื่อธรรมะก็ได้ประกาศดังก้องชัดเจนในตลาดสดว่า  “เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริง  ซึ่งถือพุทธ  ธรรม  สงฆ์  เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึง   เหตุผลที่เรามาประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า  คือ  ประการแรก  พวกเราทำเพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีของตนเอง  เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  การให้ธรรมะเป็นทาน  ชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง ...เหตุผลประการที่สอง  เพราะพวกเราต้องการประกาศธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกบิดเบือนไปเท่านั้น   เพราะไม่อยากให้ชาวพุทธเสียเงินทำบุญ   แต่ได้รับบาปเป็นผลตอบแทน  ทั้งนี้   เราไม่ได้บังคับขู่เข็ญให้ใครเชื่อหรือทำตาม … เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ  ธรรมวินัยเปิดเผยจึงจะรุ่งเรือง
  


   
         /\  ยินดีในบุญกับคุณกอบคำที่เอื้อเฟื้อเอกสารเผยแพร่
         /\  ยินดีในบุญของพี่กี้และพี่ๆ ทุกๆ  ท่าน  ที่ร่วมสมทบทุนเงินกองกลางเพื่อการแจกสื่อธรรมะ เป็นธรรมทาน
         /\  ยินดีในบุญกับชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ


                                                                                                      ปาริชาติ  ไผผักแว่น  / รายงาน


*_*  ประมวลภาพแจกเอกสารเผยแผ่ เอกสารสื่อธรรม  หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317691848336892.60248.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994